Sabiedriskās attiecības

Mūsdienās sabiedriskās attiecības ir vispāratzīta un pašsaprotama uzņēmuma saziņas pārvaldība, rūpējoties par iestādes pozitīvu tēlu un labu reputāciju, palīdzot iestādei nodrošināt atvērtu komunikāciju ar sabiedrību un savstarpēju sapratni. Šo jomu mūsu iestādē pārrauga, veido un organizē sabiedrisko attiecību vadītājs, pastāvīgi sadarbojoties ar dažādām sabiedriskām organizācijām, nozares un citām iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem u. c., kā arī veidojot kolektīva iekšējo komunikāciju.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra sabiedrisko attiecību vadītāja ir Silva Bendrāte.

Tālruņi: 67080237; 29278782; e-pasts: silva.bendrate@rpnc.lv

Arī senākos laikos, kad Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru sauca savādāk, toreizējie vadītāji ir rūpējušies par iestādes atpazīstamību un tās tēla veidošanu vietējā sabiedrībā. Ir rīkotas gan pacientu mākslas darbu izstādes, gan labdarības koncerti, notikušas mecenātu tikšanās, par iecienītu atpūtas vietu kļuvis parks, darbojies savs koris un spēlēts teātris.

Arī šodien RPNC ir idejas, kā sevi atraktīvi parādīt. Piemēram, ir izveidota RPNC vēstures un kultūras telpas pastāvīgā ekspozīcija, sniedzot intriģējošu, informatīvi izglītojošu ieskatu ārstniecības iestādes turpat 200 gadus senajā vēsturē un kalpojot par informatīvi izglītojošu platformu. RPNC ir atvērts dialogam un sadarbībai un neslēpjas aiz mūra. Zīmīgs un ļoti spēcīgs simbols ietverts iestādes zīmolā – taurenis. Daudzās pasaules kultūrās tas simbolizē prieku, ilgu mūžu, brīvību un cerību, arī trauslumu, skaistumu un potenciālu. Brīdis, kad taurenis izkūņojas no kūniņas un paceļas spārnos, simbolizē cilvēka dvēseles atmodu un jaunu sākumu.

Attīstot sabiedriskās attiecības, RPNC vēlas padarīt pieejamākas savu speciālistu zināšanas, pieredzi un profesionālo darbu, un mazināt bailes un aizspriedumus, kas bieži liedz meklēt palīdzību laikus. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs aktīvi veido mūsdienīgāku ārstniecības vidi un vēlas, lai jūs būtu informēti par visu, kas var noderēt un kļūt par atbalstu, meklējot risinājumu garīgās veselības problēmām, un, lai jūs justos droši un nezaudētu cerību uz atveseļošanos, nonākot mūsu ārstu rokās.