Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra administrācija 

Administrācijas darba laiks: darbdienās no 8.30-17.00
Pusdienu pārtraukums: 12:30 – 13:00
Uzziņu tālrunis: +371 67080112;
Fakss: +371 67222305;
E-pasts: rpnc@rpnc.lv

Lietvedības daļa atrodas A ēkas (Tvaika iela 2) 1. stāva 104. kabinetā.
Dokumentu pieņemšana – izsniegšana: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00
Iesniegumi adresējami: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005


Valdes priekšsēdētāja – Sandra Pūce

tālrunis: 67080112 e-pasts: sandra.puce@rpnc.lv


Valdes loceklis – Ģirts Ansons

tālrunis: 67080116 e-pasts: girts.ansons@rpnc.lv


Valdes locekle – Agnese Vaļuliene

tālrunis: 67080224 e-pasts: agnese.valuliene@rpnc.lv


Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja – Iveta Ķiece

tālrunis:  67080157 e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv


Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja – Astrīda Stirna

tālrunis: 67080222 e-pasts: astrida.stirna@rpnc.lv


RPNC Stacionāra virsārste – Beāte Šternberga

tālrunis: 67080203 e-pasts: beate.sternberga@rpnc.lv


RPNC galvenā medicīnas māsa – Sandra Igenberga

tālrunis: 67080125 e-pasts: sandra.igenberga@rpnc.lv


Resursu vadības departamenta vadītāja – Anita Daiga Priežkalna

tālrunis: 67080159, e-pasts: anita.priezkalna@rpnc.lv


Diagnostikas un rehabilitācijas daļas vadītāja – Inese Zārdiņa

tālrunis: 67080113 e-pasts: inese.zardina@rpnc.lv


Ekonomikas un plānošanas daļas vadītājs – Raitis Kalniņš

tālrunis: 67080114 e-pasts: raitis.kalnins@rpnc.lv


Kvalitātes vadības un risku pārvaldības daļas vadītāja – Evija Jēkabsone

tālrunis: 67080206 e-pasts: evija.jekabsone@rpnc.lv


Saimnieciski tehniskās un grāmatvedības uzskaites daļas vadītāja – Ingrida Trapiņa

tālrunis: 67080124 e-pasts: ingrida.trapina@rpnc.lv


Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja – Evija Puķe

tālrunis: 67080246 e-pasts: evija.puke@rpnc.lv


Personāla vadības daļas vadītāja – Sarmīte Dzene

  tālrunis: 67080162 e-pasts: sarmite.dzene@rpnc.lv


Veselības aprūpes kvalitātes kontroles vadītāja – Valentīna Berga

tālrunis: 67080241 e-pasts: valentina.berga@rpnc.lv


Komunikācijas un klientu apkalpošanas daļas vadītāja – Baiba Buka-Vaivade

tālrunis: 67080279 e-pasts: baiba.buka-vaivade@rpnc.lv


Drošības aizsardzības nodaļas vadītāja – Ineta Garnele

tālrunis: 67080268 e-pasts: ineta.garnele@rpnc.lv


Lietvedības daļas vadītāja – Viktorija Gorbaņova

tālrunis: 67080174 e-pasts: viktorija.gorbanova@rpnc.lv


Izglītības un pētniecības daļas vadītāja – Liene Sīle

tālrunis: 67715128, e-pasts: liene.sile@rpnc.lv


Speciālists zinātnes un pētniecības jautājumos – prof. Elmārs Rancāns

tālrunis 67080133 e-pasts: elmars.rancans@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Veldre” vadītājs – prof.Māris Taube

tālrunis: 67819760 e-pasts: maris.taube@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Pārdaugava” vadītājs – Elmārs Tērauds

tālrunis: 67715111 e-pasts: elmars.terauds@rpnc.lv


Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” vadītāja – Ilze Bukovska

tālrunis: 64161370 e-pasts: ilze.bukovska@rpnc.lv


E-ADRESE. SAZINIES AR VALSTI ĒRTĀK UN DROŠĀK!

Aicinām sazināties ar mums, nosūtot ziņas, iesniegumus uz VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” oficiālo elektronisko adresi. Elektroniskajā adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj “ierakstītas vēstules” sūtījumu.

Spiežot uz logo nonāksiet vietnē latvija.lv. Piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile)