Visi kontakti

Uzņemšana

Psihiatriskās palīdzības dienesta kontakti

Narkoloģiskās palīdzības dienesta kontakti

Administrācijas kontakti

Administrācijas darba laiks: darbdienās no 8.30-17.00
Pusdienu pārtraukums: 12:30 – 13:00
Uzziņu tālrunis: +371 67080112;
Fakss: +371 67222305;
E-pasts: rpnc@rpnc.lv

Lietvedības daļa atrodas A ēkas (Tvaika iela 2) 1. stāva 104. kabinetā.
Dokumentu pieņemšana – izsniegšana: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00
Iesniegumi adresējami: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005


Valdes priekšsēdētāja – dr. Iveta Ķiece tālrunis: 67080112 e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv


Valdes loceklis – Ģirts Ansons tālrunis 67080116 e-pasts: girts.ansons@rpnc.lv


Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja – dr. Iveta Ķiece tālrunis: 67080157 e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv


Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja – dr.Astrīda Stirna tālrunis: 67080222 e-pasts: astrida.stirna@rpnc.lv


RPNC galvenā medicīnas māsa – Sandra Igenberga, tālrunis: 67080125 e-pasts: sandra.igenberga@rpnc.lv


Diagnostikas un sociālās rehabilitācijas daļas vadītāja – Inese Zārdiņa, tālrunis: 67080113 e-pasts: inese.zardina@rpnc.lv


Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītājs – Raitis Kalniņš tālrunis: 67080114 e-pasts: raitis.kalnins@rpnc.lv


Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības departamenta vadītāja – Ingrida Trapiņa tālrunis: 67080124 e-pasts: ingrida.trapina@rpnc.lv


Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja – Evija Puķe tālrunis: 67080246 e-pasts: evija.puke@rpnc.lv


Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja – Valda Šarkovska tālrunis: 67080162 e-pasts: valda.sarkovska@rpnc.lv


Veselības aprūpes kvalitātes kontroles vadītāja – Valentīna Berga tālrunis: 67080241 e-pasts: valentina.berga@rpnc.lv


Sabiedrisko attiecību vadītāja – Silva Bendrāte tālrunis: 67080237 e-pasts: silva.bendrate@rpnc.lv


Drošības aizsardzības nodaļas vadītāja – Ineta Garnele tālrunis: 67080268 e-pasts: ineta.garnele@rpnc.lv


Lietvedības daļas vadītāja – Viktorija Gorbaņova tālrunis: 67080174 e-pasts: viktorija.gorbanova@rpnc.lv


Speciālists zinātnes un pētniecības jautājumos –  prof. Elmārs Rancāns tālrunis 67080133 e-pasts: elmars.rancans@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Veldre” vadītājs – prof.Māris Taube tālrunis: 67819760 e-pasts: maris.taube@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Pārdaugava” vadītājs – dr.Elmārs Tērauds tālrunis: 67715111 e-pasts: elmars.terauds@rpnc.lv


Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” vadītāja – Ilze Bukovska tālrunis: 64161370 e-pasts: ilze.bukovska@rpnc.lv


E-ADRESE. SAZINIES AR VALSTI ĒRTĀK UN DROŠĀK!

Aicinām sazināties ar mums, nosūtot ziņas, iesniegumus uz VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” oficiālo elektronisko adresi. Elektroniskajā adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj “ierakstītas vēstules” sūtījumu.

Spiežot uz logo nonāksiet vietnē latvija.lv. Piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile)


Uzmanību! Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu pieejamību, esam piesaistījuši mobilo sakaru operatoru LMT, kurš nodrošinās zemas izmaksas, zvanot no mobilajiem tālruņiem:

  • RPNC Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa: 67080142 (LMT fiksētais)
  • Psihiatriskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūra: 67080147 (LMT fiksētais)
  • Narkoloģiskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūra: 67080193 (LMT fiksētais)
  • Reģistratūru a/c „Veldre”: 67819748 (LMT fiksētais)
  • Reģistratūru a/c „Pārdaugava”: 67715108 (LMT fiksētais).

Pārējos RPNC telekomunikāciju sakarus nodrošina piesaistītais operators „CSC Telekom” ar savu sadarbības partneri „Fixed Line”, kuru kompetencē ir arī noteikt zvana tarifus apkalpotā telekomunikāciju tīkla lietotājiem, tāpēc zvans no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz RPNC fiksētajiem numuriem ir par viņu noteikto samaksu!

Lai noskaidrotu, kāda ir maksa par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora! Atvainojamies, ka tas sagādā neērtības!