9.06. tiks pasniegta Latvijas Ainavu Arhitektūras balva 2022 trīs nominācijās – Ārtelpa, Procesi, Personība. Nacionālā starpnozaru žūrijas komisija no vairāk nekā 50 pieteiktiem projektiem izvirzīja balvas fināļistus. Viņu vidū arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs Labiekārtojuma un reģenerācijas projekts Tvaika ielā 2 nominācijā Procesi.
Finālsacensības uzvarētājus nosaka starptautiska ainavu arhitektūras jomas speciālistu komisija. Tās pārstāvji bija ieradušies RPNC, lai tuvāk iepazītos ar mūsu dārza attīstības koncepciju un gaitu. Viņu vidū Starptautiskās ainavu arhitektu federācijas prezidents Bruno Marques, Igaunijas Ainavu arhitektu asociāciju prezidente Maarja Gustavson un Somijas ainavu arhitekte Pia Kuusiniemi.
Ar mūsu dārza attīstības vīziju viesus iepazīstināja valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce, kuras kabinetā mūsu dārza plāns atrodas goda vietā pie sienas. Viņa īpaši uzsvēra, ka līdz ar topošā ambulatorā centra būvniecības un divu vēsturisko ēku pārbūves pabeigšanu, atbilstoši koncepcijai un detalizācijas plānam tiks izveidoti dārzi ap tiem.
Ar mūsu dārza pirmsākumiem un attīstības gaitu un ziedotāju aktīvo līdzdalību tā veidošanā pastaigā pa dārza teritoriju starptautiskās žūrijas komisijas pārstāvjus iepazīstināja mūsu dārza koncepcijas un detalizācijas plāna autore, ALPS ainavu darbnīca ainavu arhitekte Ilze Rukšāne. Viesi apmeklēja arī mūsu vēstures un kultūras telpu, kurā top jaunā ekspozīcija, kas veltīta mūsu dārza vēsturei, attīstības gaitai un nākotnes vīzijai – no Otrā Ķeizardārza pārtopot par mūsdienīgu pacientu ērtībām un darbinieku darba videi atbilstošu vides terapijas Saulgriežu dārzu.