Trešdien, 3. maijā, veselības ministre Līga Meņģelsone apbalvoja nozares profesionāļus. Šoreiz tika godināti kopumā 43 veselības nozares darbinieki –  tika pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts, kā arī Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības raksti.

Lepojmies!  Veselības ministrijas Atzinības raksti piešķirti divām mūsu kolēģēm:

Par nozīmīgu ieguldījumu psihisko saslimšanu diagnosticēšanā un ārstēšanā atzinības rakstu saņēma  Iveta Ķiece, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja.

Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu tiesu psihiatrijas jomā  iešķirts Anitai Apsītei, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra galvenajai tiesu psihiatrijas ekspertei.

Veselības ministrijas Pateicības rakstu par  paliekošu ieguldījumu Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra darbā psihiatrijas un narkoloģijas jomā saņēma galvenā medicīnas māsa Sandra Igenberga.