Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC), Tvaika ielā 2, Lieldienu dārza pļavā sākušies aktīvi celtniecības darbi – te taps jaunais Ambulatorais centrs. Tas būs jau trešais RPNC centrs, kas veicinās ambulatoro psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem un uzlabos ambulatorās aprūpes kvalitāti.

RPNC valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce: ”Ņemot vērā būtisko pieprasījuma pieaugumu pēc psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem, jauns ambulatorais centrs ir tikai loģisks solis RPNC infrastruktūras attīstībā. Ja  pacientam ir iespēja saņemt nepieciešamos kompleksos psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus ārpus stacionāra, tas ļauj viņam turpināt ikdienas gaitas, vai tas būtu darbs, izglītība, laiks kopā ar tuviniekiem, kas arī bieži ir daļa no veseļošanās procesa. Tāpat plānojam, ka laikus saņemta palīdzība Ambulatorajā centrā samazinās noslodzi stacionāram.”

RPNC jaunā multifunkcionālā ambulatorā centra projektētājs un būvnieks, kurš uzvarēja iepirkuma konkursā ir Pilnsabiedrība “3A”, kurā ietilpst būvkompānijas “Abora”, Arguss”, “AB Rent”, kā arī piesaistītais arhitektu birojs “Ozola & Bula”. Multifunkcionālā centra kopējās izmaksas ir vairāk nekā 6,5 miljoni eiro, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 9% valsts budžeta un 6% RPNC līdzfinansējums.

Jaunajā Ambulatorajā centrā tiks izvietoti Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpes un Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpes ārstu kabineti. Tāpat būs telpas dienas stacionāram – kas ir ārstniecības un diagnostikas pakalpojums pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuru, tā sarežģītības vai laika ietilpības dēļ, nav iespējams veikt ambulatori. Ēkā būs telpas pacientu rehabilitācijai, ergoterapijai, mūzikas/deju/mākslas/gaismas/drāmas terapijām, fizioterapijai, kā arī pacientu resocializācijas telpa. Jaunajā ēkā būs arī moderns Klientu apkalpošanas centrs.

Plānots, ka būvdarbi pabeigti līdz šā gada beigām, tad notiks iekšdarbi un telpu iekārtošana, savukārt pacientus jaunajās telpās varētu sākt uzņemt ap 2024. gada aprīli.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” aktivitātes “Jauna multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana un būvniecība”  ietvaros.

Lai nodrošinātu pieejamu, vispusīgu un pēctecīgu augsta standarta specializētu psihiskās veselības aprūpi atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes jomā un uzlabotu veselības aprūpes infrastruktūru, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) 2021. gada 20.09.2021. parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” īstenošanu. 2022. gada laikā notika ēkas projektēšana un dokumentācijas saskaņošanas process, un nu ir uzsākta būvniecība.

#ESfondi #EiropasReģionālāsAttīstībasFonds  #ERAF  #IeguldījumsVeselībā  #RPNC  #psihiskāveselība