Šī gada 25. – 28. martā Parīzē notika Eiropas Psihiatru asociācijas (EPA) 31. kongress ar moto “Sociālā kohēzija- kopīgs psihiatrijas mērķis”. Tajā pulcējās starptautiskie psihiatrijas eksperti, lai apspriestu jaunākos notikumus Eiropas psihiatrijā.
Šajā kongresā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Izglītības un pētniecības daļas vadītāja, psihiatre Liene Sīle (kura ir arī EPA Psihisko saslimšanu prevencijas sekcijas sekretāre, Izglītības komitejas locekle un Vienota kvalifikācijas eksāmena Eiropā psihiatrijā izveides kvalitātes komitejas locekle) recenzēja praktiskos kursus par biopsiholoģisko izturību un terapijas mērķiem psihoterapijā, kā arī uzstājās ar lekciju “Farmakoloģiskās terapijas nozīmēšana ārstējos psihotiskus traucējumus: riski un ieguvumi.”
L. Sīle: “Man prieks, ka simpozijs, kura ietvaros uzstājos ar lekciju, bija tik plaši apmeklēts. Kongresu kuplā skaitā apmeklēja arī psihiatri no Latvijas un bija jauki just atbalstu, redzot kolēģu sejas. Uz vienas skatuves uzstājos kopā ar pasaulē slaveniem zinātniekiem psihiatrijā Prof. E. Vieta, Prof. P.Mohr, Prof. A.Raballo, kas man ir liels pagodinājums. Kopumā dalība kongresā ir būtisks ieguvums gan starptautisko sakaru veidošanā, gan arī ieguldījumā izglītībā lielāka mērogā un perpsektīvā, uzlabojot izglītības procesus pie mums, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā. Nozīmīgas ir arī iegūtās zināšanas ārstniecībā.”
Eiropas Psihiatru asociācija ( EPA) nodarbojas ar psihiatriju un ar to saistītajām disciplīnām un koncentrējas uz garīgi slimu cilvēku aprūpes uzlabošanu, kā arī uz profesionālās izcilības attīstību. Ar nekā 80 000 biedriem no 88 valstīm un 44 Nacionālajām psihiatru asociācijām, Eiropas Psihiatru asociācija ir galvenā asociācija, kas pārstāv psihiatriju Eiropā. EPA darbība pievēršas psihiatru interesēm akadēmiskajā vidē, pētniecībā un praksē visos karjeras attīstības posmos.