Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumu Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” izpildi, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) no 2023. gada 2. janvāra sāks sniegt psihiatra atzinumus personas atbrīvošanai no valsts valodas prasmes pārbaudes, vai noteiks atvieglojumus valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanai.

Atzinumi tiks iesniegti, pamatojoties iepriekš minēto noteikumu 2. pielikumu “Funkcionēšanas ierobežojumi un diagnozes, kuru dēļ tiek noteikti atvieglojumi un atbrīvojums no valsts valodas prasmes pārbaudes”.

Atzinumu sagatavošanai pacienti tiks pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta.  Atzinumus varēs saņemt RPNC Psihiatriskās palīdzības dienesta Ambulatori konsultatīvajā nodaļā Tvaika ielā 2, ambulatorajā centrā “Veldre”, Veldres ielā 1a, un ambulatorajā centrā “Pārdaugava”, Ļermontova ielā 1.

Atzinuma izsniegšana būs maksas pakalpojums. RPNC maksas cenrādi skatiet šeit: Maksas pakalpojumi – RPNC