Mūsdienu medicīnas sistēma sevī paredz ne tikai kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu sniegšanu, bet arī resursu optimizāciju, mobilitāti, modernu pieeju un maksimālu vērtības pievienošanu.

Par to, ka valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram (turpmāk – RPNC) ir nepieciešama moderna, lietošanai ērta, droša un sava iekšējo pakalpojumu procesu atbalstoša informācijas sistēma, tika runāts jau pāris gadus, jo iepriekšējā sistēma, kas tika izstrādāta  2005.gadā, uz šodienu ir jau tehnoloģiski novecojusi. Šī gada 21. februārī atklāta konkursa rezultātā RPNC noslēdza līgumu ar SIA “RGP” par jaunas informācijas sistēmas izstrādi un par tās pakāpenisku ieviešanu.

Ģirts Ansons, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes loceklis: “Atbilstoši mūsu centra stratēģijai, mēs turpinām pilnveidoties un attīstīties tā, lai ne tikai klientiem un pacientiem pakalpojumi būtu ērtāki, bet lai arī mūsu ārstiem un personālam būtu vienkāršāk šos pakalpojumus nodrošināt un, ar dažādu reģistru un datu bāžu, sistēmu integritāti un datu analītikas palīdzību, uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Šobrīd esam uzsākuši jaunās informācijas sistēmas testēšanu un plānots, ka tā tiks pilnībā ieviesta jau 2023. gada pirmajā ceturksnī.”

Informācijas sistēmas nomaiņa ir ne tikai loģisks, bet arī būtisks solis dažādu iekšējo RPNC procesu optimizācijai un digitalizācijai, un tas nodrošinās ārstiem, medicīnas apkalpojošam personālam un arī administrācijas darbiniekiem ērtāku ikdienas darba procesus, kas saistīti ar datu ievadi, datu apmaiņu un datu analītiku.

Iespējams, sistēmas apgūšanas procesu vienkāršāku padarīs fakts, ka SIA “RGP” ir izstrādātājs medikamentu aprites sistēmai “Palma medical”, ko RPCN ārsti jau lieto un jaunās informācijas sistēmas saskarne būs balstīta uz “Palma medical” sistēmu.

Informācijas sistēma sevī ietvers pilnu pacientu dokumentācijas ciklu sākot no pacienta uzņemšanas stacionārā un beidzot ar izrakstīšanu no tā, statistiku un informācijas nodošanu Nacionālajam veselības dienestam aprēķinu veikšanai par saņemtajiem pakalpojumiem. Tas pats arī attiecas uz ambulatoro apmeklējumu – sistēma saturēs pilnu informāciju no reģistratūras apmeklējuma līdz rēķinam par apmeklējumu. Tāpat jau tuvākajā nākotnē RPNC mājaslapā www.rpnc.lv tiks izveidots pacientu portāls, kurā būs iespējams saņemt gan attālinātās vizītes, gan ārsta rekomendācijas un citu saistīto medicīnisko dokumentāciju.

Galvenā atšķirība no vecās informācijas sistēmas ir tāda, ka jaunā sistēma būs WEB balstīta sistēma, kas būs neatkarīga no datora lietotāja operētājsistēmas un lietotājam būs vienkāršāk sistēmai tehniski piekļūt.

Lai padarītu projekta realizācijas procesu pēc iespējas efektīvāku, tika izveidota projekta komanda, kurā iesaistījās gan sistēmas izstrādātāji, gan RPNC darbinieki, kuri ir iesaistīti attiecīgā pakalpojuma vai datu turētāja procesos. Šobrīd, atbilstoši izstrādātam un apstiprinātam projekta plānam, ir realizēti visi funkcionālie procesi, kas saistīti ar pacienta pamatdatu ievadi un pacientu datu meklēšanu, labošanu un apstrādi.

Tāpat ir pabeigts darbs pie informācijas sistēmas administrēšanas funkcionalitātes un vispārējām prasībām, kas saistītas ar informācijas sistēmu, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas un stacionāra pakalpojumu funkcionalitātes.

Agnese Vaļuliene, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes locekle: “Mēs esam ļoti pateicīgi mūsu ārstiem, kuri ikdienā, papildus tiešajiem darba pienākumiem ārstniecības jomā, strādā pie jaunās informācijas sistēmas gatavo moduļu testēšanas. Tas ir laikietilpīgi, bet neviens cits kā viņi nezinās vislabāk, kādi iekšējie funkcionālie procesi ir jāpilnveido vai jāpapildina.”

Plānots, ka visu izstrādāto moduļu testēšana un uzlabošana varētu tikt pabeigta janvāra beigās, lai varētu sākt datu migrāciju no RPNC esošās sistēmas un pakāpeniski ieviest jauno informatīvo sistēmu visās centra struktūrvienībās.

Valsts kapitālsabiedrība “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ir Baltijā senākā psihiatriskā dziednīca, atvērta 1824. gadā, un šodien ir Latvijā lielākā psihiatriskās ārstniecības iestāde, kur strādā 1000 darbinieku.