Pirmdien, 15. maijā topošā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) Ambulatorā centra ēkas jaunbūves ( Tvaika ielā 2) pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Ēkas kopējā platība būs gandrīz 2700 kvadrātmetru, un tā būs modernākā no jaunajām būvēm visā slimnīcas teritorijā. Plānots, ka jaunais multifunkcionālais Ambulatorais centrs pacientus sāks uzņemt  jau nākamā gada pirmajā pusē.

 

Valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce, uzrunājot klātesošos, neslēpa savu prieku par to, ka jaunceltnei jau redzamas aprises, jo būvniecība ir ilgi lolots sapnis: “Mūsu 7,4 ha lielajā teritorijā mums ir gana daudz vietas, kur attīstīties. To jau jūs arī redzat, pastaigājot pa teritoriju – visur, kur vien skaties, visur notiek kādi celtniecības vai uzlabošanas darbi. Mēs ejam līdzi laikam un beidzot tam līdzi iet arī mūsu ēkas. Pacienti, apmeklētāji un darbinieki varēs novērtēt uzturēšanos skaistās, modernās telpās.”

 

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Ortveina atzina, ka, lai arī Covid-19 pandēmija nesusi lielu postu, tomēr nākušas arī pozitīvas tendences. Šobrīd pakalpojumi tiek tuvināti pacientam, pacientam izdevīgai videi, dzīvesvietai, mājai un ambulatorai aprūpei.

“Mūsu rokās ir darīt visu nepieciešamo, lai mēs savlaicīgi varētu novērst tos gadījumus, kuri vēlāk pārvēršas par hroniskiem, smagiem un ilgstoši ārstējamiem. Līdz ar to ambulatorā aprūpe ir tas, kas mums nepieciešams. Psihiskā veselība – sajūta, ka man ir labi dod iespēju būt ekonomiski aktīvam, sociāli stabilam un laimīgam cilvēkam,” viņa uzsvēra.

Kapsulā ievietoto vēstījumu parakstīja RPNC Valdes priekšsēdētāja Sandra Pūce, LR Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ilze Ortveina, pilnsabiedrības “3A” būvdarbu vadītājs Ēriks Strumpanis un SIA “Ozola un Bula, arhitektu birojs” arhitekte Zane Stiebriņa.

Kapsulā ievietoja parakstīto vēstījumu, naudu, izdrukas no šodienas ziņu portāliem ( tā kā mūsdienās drukātu avīzi pirmdienā vairs nenopirkt), un, tā kā esam Psihiatrijas un narkoloģijas centrs, arī recepti nervus nomierinošam līdzeklim.

Trešā RPNC ambulatorā centra būvniecība akcentē mūsu mērķi attīstīt un paplašināt psihiatriskās palīdzības ambulatorās aprūpes pieejamību un kvalitāti un samazināt stacionārās palīdzības apjomu. Tajā tiks izvietoti Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpes un Narkoloģiskās palīdzības dienesta ambulatorā aprūpes ārstu kabineti. Tāpat būs telpas dienas stacionāram – kas ir ārstniecības un diagnostikas pakalpojums pacientiem ar garīgās veselības traucējumiem, kuru, tā sarežģītības vai laika ietilpības dēļ, nav iespējams veikt ambulatori. Ēkā būs telpas pacientu rehabilitācijai, ergoterapijai, mūzikas/deju/mākslas/gaismas/drāmas terapijām, fizioterapijai, kā arī pacientu resocializācijas telpa. Jaunajā ēkā būs arī moderns Klientu apkalpošanas centrs.

Projekts īstenots, pateicoties Reģionālās attīstības fonda, Latvijas valsts finansējumam un mūsu ārstniecības iestādes līdzfinansējumam. Jaunā multifunkcionālā ambulatorā centra projektētājs un būvnieks ir pilnsabiedrība “3A”, kurā ietilpst būvkompānijas “Abora”, Arguss”, “AB Rent”, kā arī piesaistītais arhitektu birojs “Ozola & Bula”.

Pilnsabiedrības “3A” būvdarbu vadītājs Ēriks Strumpanis: “Šodien īpaši uzteikt komandas darbu –   jo nav jau tikai būvnieki vien. Ir, pirmkārt, pasūtītāji, kuri ir izlolojuši sapni un ir devuši vietu, ir projektētāji, kas sazīmējuši šo skaistumu; esam mēs, kas rok un betonē; ir mums būvuzraudzība, kas kontrolē, vai pareizi darām…. Gribu šodien novēlēt, lai mēs visi redzētu vienu mērķi un ietu uz to mērķi draudzīgi un saliedēti.”

 

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” aktivitātes “Jauna multifunkcionālā ambulatorā centra projektēšana un būvniecība”  ietvaros.

Lai nodrošinātu pieejamu, vispusīgu un pēctecīgu augsta standarta specializētu psihiskās veselības aprūpi atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Padomes nostādnēm primārās, sekundārās un terciārās veselības aprūpes jomā un uzlabotu veselības aprūpes infrastruktūru, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs (RPNC) 2021. gada 20.09.2021. parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/002 “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība” īstenošanu. 2022. gada laikā notika ēkas projektēšana un dokumentācijas saskaņošanas process, un nu jau redzamas ēkas pirmās aprises.

#ESfondi #EiropasReģionālāsAttīstībasFonds  #ERAF  #IeguldījumsVeselībā  #RPNC  #psihiskāveselība

Foto: RPNC jaunceļamā Ambulatorā centra ēkā iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm | Flickr