Sadarbība

1996. gadā aizsākās sadarbība ar Vācijas Oberfrankenas zemes Baireitas pilsētas psihiatrisko klīniku. Tās ietvaros notiek garīgās veselības aprūpes profesionāļu apmācības. Latvijā notiek ikgadēji lekciju cikli ar vieslektoru uzstāšanos mūsu ārstiem, māsām, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, ergoterapeitiem un aprūpes organizētājiem. Vācijā Baireitas klīnikā apmācībā piedalījušies vairāk nekā 70 garīgās veselības aprūpes profesionāļu no Latvijas.

Kopš 2012. gada sadarbība ar Baireitas klīniku ir sašaurinājusies līdz zinātniskam līmenim Rīgas Paula Stradiņa Universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras ietvaros, kura atrodas Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra telpās, un kurai esam klīniskā bāze. Tas ļauj sekot jaunākajām tendencēm garīgās veselības aprūpes organizēšanā un pacientu ārstēšanā pasaulē, klīnikas darba organizēšanai un zinātniski pamatotas labas prakses pielietošanai garīgās veselības aprūpē.

2011. gada sākumā Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs kā asociētais partneris iesaistījās Eiropas Savienības finansētā kopīgas veselības programmā par Alcheimera slimību (EU Health Programme for a Joint Action on Alzheimer disease). Projekts ietvēra šādus darbības virzienus:

  • epidemioloģisko datu apkopošana;
  • agrīnās diagnostikas uzlabošana;
  • ārpus stacionāra aprūpes uzlabošana;
  • uzlabojumi pacientu tiesību un rīcībspējas jomā.

alcoveIestādes pārstāvji piedalījās divās projekta darba grupās, regulāri apkopojot Latvijas pieredzi, kas deva iespēju salīdzināt to ar citu ES dalībvalstu pieredzi. Savāktie materiāli atrodami ES projekta mājaslapā http://www.alcove-project.eu/.