Valde

Valdes reglaments

Valdes priekšsēdētāja – dr. Iveta  Ķiece

Valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece

Beigusi Rīgas Medicīnas institūtu un ieguvusi ārsta grādu, turpmāk specializējusies psihiatrijā un narkoloģijā, iegūstot abu ārstniecības nozaru ārsta sertifikātu. Ir Latvijas Psihiatru asociācijas (LPA) valdes locekle un LPA sertifikācijas komisijas locekle. Piedalījusies daudzu normatīvo aktu izstrādē, kas saistīti ar psihiatriskās palīdzības sniegšanu, strādājot Veselības ministrijas darba grupās. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā (RPNC) strādā no 1989. gada, dažādos amatos ārstniecības procesa vadībā. Kopš 2004. gada vadījusi iestādes Psihiatriskās palīdzības dienestu, praktiski iesaistoties psihiatriskās ārstniecības iespēju modernizēšanā RPNC. Vadījusi praktiskos darbus ambulatoro centru “Veldre” un “Pārdaugava”, jaunā Uzņemšanas kompleksa un mūsdienīgi rekonstruētās 17. psihiatriskās nodaļas telpu aprīkošanā, darbinieku kolektīvu komplektēšanā un darba organizēšanā. Savā darbībā ļoti lielu vērību pievērš pacientu tiesībām, lai personām ar psihiskiem traucējumiem un psihiskām slimībām būtu nodrošinātas visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, kuras paredz likums.

tālrunis: 67080111; e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv

Valdes locekle – Irina Starkova

Valdes priekšsēdētāja vietniece Irina Starkova

Beigusi Rīgas Civilās aviācijas  inženieru institūtu, iegūstot inženiera – ekonomista izglītību 1988. gadā. Papildinājusi zināšanas valsts iestāžu labas pārvaldības pieredzes apgūšanā: publisko u.c. iepirkumu jomā, ieguvusi uzņēmuma vadītājam nepieciešamās zināšanas kriminālprocesa, fizisko personu datu aizsardzības, komerclikuma, kapitālsabiedrību darījumu interešu konfliktu novēršanas un citos juridiskajos jautājumos, kā arī uzņēmuma nodokļu, Eiropas fondu līdzekļu apguves, Eiropas prasībām atbilstošas veselības aprūpes iestāžu vadības u.c. jautājumos.

tālrunis: 67080116;  e-pasts: irina.starkova@rpnc.lv

Valdes loceklis – dr. Imants Rezebergs

Beidzis Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti 1983. gadā, papildus izglītojies krīzes menedžmentā, uzņēmuma vadības jautājumos. Savulaik bijis arī ministru prezidenta, Rīgas domes priekšsēdētāja, ekonomikas ministra padomnieka amatā, kā arī bijis Pasaules bankas finansētā Veselības sistēmas reformas projekta vadītājs. Strādājis par Labklājības ministrijas Vides veselības departamenta direktora vietnieku, bijis ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Vadījis Nacionālo vides veselības centru (no 2002.gada – Sabiedrības veselības aģentūra). Bijis Eiropas Slimību kontroles centra valdes loceklis tā dibināšanas laikā, valdes loceklis/administratīvais direktors RP SIA „Rīgas satiksme”, kā arī Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli.

tālrunis: 67080112; e-pasts: imants.rezebergs@rpnc.lv