RPNC mērķi un rezultatīvie rādītāji 2020.-2022. gadam

Skatīt šeit