Administrācijas kontakti

Koronavīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai Latvijā noteikts ārkārtas stāvoklis!
Mūsu medicīnas iestādē tiks stingri ievēroti karantīnas noteikumi!
Nepiederošām personām ir ierobežota pārvietošanās RPNC publiskajās telpās. Uz nenoteiktu laiku RPNC administrācijas (A) ēkas ārdurvis (centrālā ieeja) ir slēgtas! Iesniegumus ir iespējams atstāt durvīm līdzās esošajā pastkastītē
Saziņai izmantot e-pastu: rpnc@rpnc.lv, kā arī zvanot pa tālruņiem:
RPNC uzziņu tālr.: 67080-112
                                 67080-142
Lietvedības daļas tālr.: 67080-160
Personāla daļas tālr.: 67080-266
Grāmatvedības tālr.: 67080-176
Iepirkumu daļas tālr.: 67080-262
Drošības daļas tālr.: 67080-268
Sabiedrisko attiecību tālr.: 67080-237
Psihiatrijas stacionāra virsārsts: 67080-203
Narkoloģijas stacionāra virsārsts: 67080-148

      Uzmanību! COVID-19 izplatību ierobežojošie pasākumi RPNC!

  • Psihiatriskās palīdzības dienesta ambulatori konsultatīvā nodaļa pārtraukusi pacientu mājas vizītes.
  • Ambulatorās konsultācijas uz laiku pārtraukuši klīniskie psihologi un uztura speciālists.
  • Izbeigta ārstu konsilija organizēšana pēc pacienta vēlēšanās.
  • No 23.03. – 14.04. atceltas pirmstermiņa veselības pārbaužu komisijas.
  • Kārtība apmeklētāju rindās tiek stingrāk organizēta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu ekspertīzes nodaļā (ANPREN), kā arī ilgtermiņa farmakoterapijas metadona programmas pacientiem Aptiekas ielā 1.
  • Uz laiku pārtraukta plānveida ārstēšana dienas stacionāros ambulatorajos centros “Veldre” un “Pārdaugava”, kā arī plānveida ārstēšana stacionārā, tai skaitā Minesotas programmā.
  • Ja šajos apstākļos ir sarežģīti ierasties pie ārsta, mēs aicinām sazināties ar RPNC reģistratūru un vienoties par nepieciešamajiem pakalpojumiem.  Tālruņi (no 8:00-16:00): Psihiatrijas ambulatori konsultatīvajai nodaļai67080147 un Narkoloģijas ambulatori konsultatīvajai nodaļai67080193, Tvaika ielā 2; ambulatorajam centram “Veldre”67819748; ambulatorajam centram “Pārdaugava”67715108
  • Uz valstī noteiktās COVID – 19 infekcijas ārkārtējās situācijas laiku RPNC pārtrauc izsniegt psihiatra un narkologa atzinumus! Izņēmums – personas, kuras paredzēts nodarbināt bīstamos darbos, kur pastāv augsts nelaimes gadījumu risks pašam nodarbinātajam un apkārtējiem, pamatojot to ar Veselības ministrijas 25.03.2020. rīkojumu nr.59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”. Saziņai – tālrunis: 67080155


Informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD)

Ir izveidots bezmaksas tālrunis 8303 COVID-19 analīžu pieteikšanai! Darbojas katru dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00.
Joprojām aktuāli ir arī pārējie tālruņi:

Ja atgriežas no ārvalstīm un parādās akūtas respiratoras infekcijas simptomi, ir jāzvana – 113 . Analīzes tiks paņemtas mājās vai novirzīs uz analīžu telti. Jārēķinās ar ilgu gaidīšanu, bet nav par to jāsatraucas. Var zvanīt E.Gulbja laboratorijai: +371 67801112
Jautājumiem un konsultācijām par COVID – 19 tālr.: 67387661


Informācija no Zāļu valsts aģentūras (ZVA)

No 2020. gada 1. aprīļa spēkā jauna kārtība kompensējamo zāļu recepšu izrakstīšanā – zāles kļūs lētākas, jo zāles tiks izrakstītas un kompensētas, pamatojoties uz zāļu aktīvo vielu, kas ir galvenā ārstējošā viela, nevis pievienotajām palīgvielām, kuras tiek pievienotas papildus – krāsai, smaržai, garšai utml.

Lai zinātu, kā rīkoties un nepārmaksātu par zālēm, skatiet šeit pievienoto informatīvo bukletu! Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumiem Nr. 899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”
Administrācijas darba laiks: darbdienās no 8.30-17.00
Pusdienu pārtraukums: 12:30 – 13:00
Uzziņu tālrunis: +371 67080112;
Fakss: +371 67222305;
E-pasts: rpnc@rpnc.lv

Lietvedības daļa atrodas A ēkas (Tvaika iela 2) 1. stāva 104. kabinetā.

Dokumentu pieņemšana – izsniegšana: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Iesniegumi adresējami: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005


Valdes priekšsēdētāja – dr. Iveta Ķiece tālrunis: 67080112 e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv


Valdes locekle – Irina Starkova tālrunis: 67080116 e-pasts: irina.starkova@rpnc.lv


Valdes loceklis – dr.Imants Rezebergs tālrunis: 67080112 e-pasts: imants.rezebergs@rpnc.lv


Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja – dr. Iveta Ķiece tālrunis: 67080157 e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv


Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja – dr.Astrīda Stirna tālrunis: 67080222 e-pasts: astrida.stirna@rpnc.lv


Diagnostikas un sociālās rehabilitācijas daļas vadītāja p.i – Inese Zārdiņa, tālrunis: 67080113 e-pasts: inese.zardina@rpnc.lv


Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītājs – Raitis Kalniņš tālrunis: 67080114 e-pasts: raitis.kalnins@rpnc.lv


Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības departamenta vadītāja – Ingrida Trapiņa tālrunis: 67080124 e-pasts: ingrida.trapina@rpnc.lv


Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja – Evija Puķe tālrunis: 67080262 e-pasts: evija.puke@rpnc.lv


Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja – Valda Šarkovska tālrunis: 67080162 e-pasts: valda.sarkovska@rpnc.lv


Veselības aprūpes kvalitātes kontroles vadītāja – Valentīna Berga tālrunis: 67080241 e-pasts: valentina.berga@rpnc.lv


Sabiedrisko attiecību vadītāja – Silva Bendrāte tālrunis: 67080237 e-pasts: silva.bendrate@rpnc.lv


Drošības aizsardzības nodaļas vadītāja – Ineta Garnele tālrunis: 67080268 e-pasts: ineta.garnele@rpnc.lv


Lietvedības daļas vadītāja – Viktorija Gorbaņova tālrunis: 67080174 e-pasts: viktorija.gorbanova@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Veldre” vadītājs – prof.Māris Taube tālrunis: 67819760 e-pasts: maris.taube@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Pārdaugava” vadītājs – dr.Elmārs Tērauds tālrunis: 67715111 e-pasts: elmars.terauds@rpnc.lv


Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” vadītāja – Ilze Bukovska tālrunis: 64161370 e-pasts: ilze.bukovska@rpnc.lv