Administrācijas kontakti

Administrācijas darba laiks: darbdienās no 8.30-17.00
Pusdienu pārtraukums: 12:30 – 13:00
Uzziņu tālrunis: +371 67080112;
Fakss: +371 67222305;
E-pasts: rpnc@rpnc.lv

Lietvedības daļa atrodas A ēkas (Tvaika iela 2) 1. stāva 104. kabinetā.

Dokumentu pieņemšana – izsniegšana: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00

Iesniegumi adresējami: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005


Valdes priekšsēdētāja – dr. Iveta Ķiece tālrunis: 67080112 e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv


Valdes locekle – Irina Starkova tālrunis: 67080116 e-pasts: irina.starkova@rpnc.lv


Valdes loceklis – dr.Imants Rezebergs tālrunis: 67080112 e-pasts: imants.rezebergs@rpnc.lv


Psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja – dr. Iveta Ķiece tālrunis: 67080157 e-pasts: iveta.kiece@rpnc.lv


Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja – dr.Astrīda Stirna tālrunis: 67080222 e-pasts: astrida.stirna@rpnc.lv


Diagnostikas un sociālās rehabilitācijas daļas vadītāja p.i – Inese Zārdiņa, tālrunis: 67080113 e-pasts: inese.zardina@rpnc.lv


Ekonomikas un tiesiskā nodrošinājuma departamenta vadītājs – Raitis Kalniņš tālrunis: 67080114 e-pasts: raitis.kalnins@rpnc.lv


Saimnieciski tehniskās vadības un grāmatvedības departamenta vadītāja – Ingrida Trapiņa tālrunis: 67080124 e-pasts: ingrida.trapina@rpnc.lv


Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja – Evija Puķe tālrunis: 67080262 e-pasts: evija.puke@rpnc.lv


Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja – Valda Šarkovska tālrunis: 67080162 e-pasts: valda.sarkovska@rpnc.lv


Veselības aprūpes kvalitātes kontroles vadītāja – Valentīna Berga tālrunis: 67080241 e-pasts: valentina.berga@rpnc.lv


Sabiedrisko attiecību vadītāja – Silva Bendrāte tālrunis: 67080237 e-pasts: silva.bendrate@rpnc.lv


Drošības aizsardzības nodaļas vadītāja – Ineta Garnele tālrunis: 67080268 e-pasts: ineta.garnele@rpnc.lv


Lietvedības daļas vadītāja – Viktorija Gorbaņova tālrunis: 67080174 e-pasts: viktorija.gorbanova@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Veldre” vadītājs – prof.Māris Taube tālrunis: 67819760 e-pasts: maris.taube@rpnc.lv


Ambulatorā centra „Pārdaugava” vadītājs – dr.Elmārs Tērauds tālrunis: 67715111 e-pasts: elmars.terauds@rpnc.lv


Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” vadītāja – Ilze Bukovska tālrunis: 64161370 e-pasts: ilze.bukovska@rpnc.lv