Aktuālie tālruņi

  • RPNC izziņu tālrunis: 67080112

  • Ātrās palīdzības dienests: 113

  • Glābšanas dienests: 112

  • Ģimenes ārstu konsultācijas: 66016001

  • Krīzes centrs “Skalbes”: 67222922

  • Konsultācijas smēķēšanas atmešanā: 67037333