Aktuālie tālruņi

Uzmanību! RPNC sniedz visus ambulatoros un stacionāros pakalpojumus!

COVID-19 izplatības ierobežošanai lūgums apmeklētājiem mūsu telpās ievērot 2 metru distanci citam no cita un lietot sejas masku!

 

Aicinām pierakstīties uz ambulatorajām konsultācijām un dienas stacionāriem! Reģistratūras strādā no 8:00 – 16:00 – Psihiatrijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080147 un Narkoloģijas ambulatori konsultatīvā nodaļa, tālr.: 67080193, Aptiekas ielā 1 k-8; ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Veldre”, tālr.: 67819748; ambulatorais centrs ar dienas stacionāru “Pārdaugava”, tālr.: 67715108

 • Pēc iepriekšēja pieraksta vienu reizi nedēļā notiek pirmstermiņa veselības pārbaudes, tālrunis: 67080137.
 • Pieejami maksas pakalpojumi: pēc iepriekšēja pieraksta izsniedzam speciālistu atzinumus pirmdienās un ceturtdienās no 9:00 – 14:00, kā arī izsniedzam izziņas no RPNC medicīniskās datu bāzes, par izziņas saņemšanas laiku, iepriekš sazinoties. Tālruņi saziņai: 67080155 (psihiatrija); 67080193 (narkoloģija).
 • Pieejama Minesotas programma, kā arī maksas pakalpojumi Narkoloģiskās palīdzības dienesta stacionārā.
 • Ir nodrošinātas ambulatorās tiesu psihiatriskās un tiesu psiholoģiskās ekspertīzes.
 • Notiek ārstu konsilija organizēšana ambulatorajās nodaļās pēc pacienta vēlēšanās.
 • Pieejama Personības izaugsmes sociālpsiholoģisko treniņu programma ambulatorajā centrā “Veldre”.
 • Pieņemam pieteikumus psihiatra mājas vizītēm darbdienās no 8:00 – 15:00, tālrunis saziņai: 67080149, 68804788. Pieteikums ir iesniedzams klātienē Aptiekas ielā 1 (G māja) 3. vai 4. kabinetā, pievienojot tam ģimenes ārsta nosūtījumu papīra vai elektroniskā formātā. Mājas vizītes notiek vienu reizi nedēļā.

Mūsu medicīnas iestādē joprojām tiek stingri ievēroti karantīnas noteikumi stacionāra nodaļās!
Pieņemam sūtījumus pacientiem, bet tikšanās ar pacientiem klātienē joprojām nav atļauta, izņemot īpašus gadījumus, saistītus ar būtiskām izmaiņām pacienta veselības stāvoklī, – ar nodaļas vadītāja vai stacionāra virsārsta atļauju.
Lūdzam respektēt mūsu iestādē noteikto kārtību un izturēties ar izpratni, lai Jūsu tuviniekus pasargātu no saslimšanas!
Neskaidrību jautājumos aicinām vērsties telefoniski pie nodaļas vadītāja, stacionāra virsārsta – psihiatrija: 67080203, narkoloģija: 67080148, kā arī rakstiski e-pastā rpnc@rpnc.lv.


Covid- 19 aktuālā informācija

Vienotais bezmaksas tālrunis uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par COVID-19, kas strādā visu diennakti – 8345

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par saslimšanu ar COVID-19, profilaksi, pašizolāciju un karantīnu, kas strādā darbdienās no 8:30-17:00 – 67387661
 • RPNC uzziņu tālrunis: 67080112

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļa, strādā diennakti: 67080142

 • ANPREN (Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma noteikšanas nodaļa), strādā diennakti: 67080249

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113

 • Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums: 112

 • Ģimenes ārstu konsultācijas: 66016001

 • Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”: 67222922

 • Konsultācijas smēķēšanas atmešanā: 67037333


Uzmanību! Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu pieejamību, esam piesaistījuši mobilo sakaru operatoru LMT, kurš nodrošinās zemas izmaksas, zvanot no mobilajiem tālruņiem uz RPNC Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu: 67080142 (LMT fiksētais), Psihiatriskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūru: 67080147 (LMT fiksētais) un Narkoloģiskās palīdzības Ambulatori konsultatīvās nodaļas reģistratūru: 67080193 (LMT fiksētais) Tvaika ielā; reģistratūru a/c „Veldre”: 67819748 (LMT fiksētais) un reģistratūru a/c „Pārdaugava”: 67715108 (LMT fiksētais).
Pārējos RPNC telekomunikāciju sakarus nodrošina piesaistītais operators „CSC Telekom” ar savu sadarbības partneri „Fixed Line”, kuru kompetencē ir arī noteikt zvana tarifus apkalpotā telekomunikāciju tīkla lietotājiem, tāpēc zvans no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz RPNC fiksētajiem numuriem ir par viņu noteikto samaksu!
Lai noskaidrotu, kāda ir maksa par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora! Atvainojamies, ka tas sagādā neērtības!