Aktuālie tālruņi

  • RPNC uzziņu tālrunis: 67080112

  • Uzņemšanas nodaļa, strādā diennakti: 67080142

  • ANPREN (Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma noteikšanas nodaļa), strādā diennakti: 67080249

  • Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113

  • Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums: 112

  • Ģimenes ārstu konsultācijas: 66016001

  • Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”: 67222922

  • Konsultācijas smēķēšanas atmešanā: 67037333