Informācija, kādā valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina iespēju saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus

Struktūrvienības Tvaika ielā 2, Aptiekas ielā 1 un Laktas ielā 6, Rīgā (Sarkandaugava)

Uzņemšanas nodaļa ar diagnostikas bloku un stacionāra 26. nodaļu – Aptiekas iela 1 k-4, Rīgā (U ēka)

 • Jauna ēka ar nodrošinātu ērtu piekļuvi personām ratiņkrēslā un funkcionāliem traucējumiem visām ēkas daļām – pacientu uzņemšanai, diagnostikas daļai, narkoloģijas stacionāra palātām, Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļai (ANPREN). Nokļūšana diagnostikas kabinetos pie speciālistiem 2. stāvā – ar liftu.

Ambulatori konsultatīvā nodaļa Psihiatriskās un Narkoloģiskās palīdzības dienestiem – Aptiekas iela 1 k-8, Rīgā (G ēka)

 • Ir uzbrauktuve personām ratiņkrēslā  un funkcionāliem traucējumiem piekļūšanai ārdurvīm, kurām līdzās ir ērti aizsniedzama zvana poga. Uz zvanu ierodas apsargs un pavada personu līdz uzgaidāmai telpai.
 • Reģistrators vai medicīnas māsa nepieciešamības gadījumā organizē speciālista konsultāciju un aprūpi 1. stāvā.

Ilgtermiņa farmakoterapijas programmas kabinets, Aptiekas iela 1 k-9 (H ēka)

 • Ieeja ēkā ir no Aptiekas ielas. Iekļūšana ēkas 1. stāvā personām ar funkcionāliem traucējumiem ratiņkrēslā, ar bērnu ratiņiem iespējama, izmantojot ērtā augstumā novietotu zvana pogu. Tālākai nokļūšanai pa pakāpieniem uz leju tiek uzliktas pārvietojamās sliedes. Iekļūšanu kabinetā organizē medicīnas māsa vai sociālais darbinieks.

Stacionāra 17. nodaļa , Aptiekas iela 1 k-13 (E ēka)

 • Renovēta ēka ar ērtu uzbrauktuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem un atbilstošām pārvietošanās platībām pilnvērtīgai garīgās veselības aprūpei. Iekļūšana ēkā, izmantojot zvanu pie ārdurvīm ērti sasniedzamā augstumā, nokļūšanai ēkas 2. stāvā ir lifts.
 • Uz kāpņu margām un liftā ir informācija neredzīgiem pacientiem braila rakstā.

Ambulatorā tiesu psihiatrisko ekspertīžu nodaļa – Aptiekas iela 7, Rīga (Sarkandaugava)

 • Personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļūšanai ēkā līdzās ārdurvīm ērti sasniedzamā augstumā novietota zvana poga. Tālākai nokļūšanai uz kāpnēm tiek novietotas mobilās sliedes.

Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs – Laktas iela 6, Rīga (Sarkandaugava)

 • Ieejas pacientu un ekspertējamo ēkās aprīkotas ar uzbrauktuvi. Nokļūšanai ēku stāvos ir lifts.

       Ambulatorais centrs “Veldre” Rīgā (Juglā)

Ambulatorais centrs „Veldre” ar dienas stacionāru un stacionāra nodaļu – Veldres iela 1a, Rīga (Jugla)

 • Pie ambulatorā centra galvenās ieejas ir uzbrauktuve. Speciālistu konsultācijas un aprūpe personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek organizētas 1. stāvā.
 • Nokļūšana stacionāra nodaļā – pa to pašu uzbrauktuvi. Pacienti ar funkcionāliem traucējumiem tiek izvietoti stacionāra palātās 1. stāvā.

   Ambulatorais centrs “Pārdaugava” Rīgā (Āgenskalnā)

Ambulatorais centrs „Pārdaugava” ar dienas stacionāru un stacionāra nodaļu – Ļermontova iela 1, Ļermontova iela 1a, Tempļa iela 9, Rīga (Āgenskalns)

 • Jaunajai ēkai Tempļa ielā 9, kurā atrodas ambulatorā nodaļa un stacionāra nodaļa, ir ērta piekļūšana no ārpuses. Šeit pat apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta arī dienas stacionāra aprūpe. Ir lifts nokļūšanai kabinetos un palātās 2. stāvā un pagrabstāvā.

Sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga” (Vecpiebalgas novadā)

Ilgtermiņa sociālās aprūpes centrs “Vecpiebalga”, Greiveri, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads

 • Iekļūšanu ēkā, kurā izmitināti klienti, nodrošina uzbrauktuve ēkas pagalma pusē.