Ar šodienu VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās ir izsludināta gripas karantīna. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra paziņojumu par gripas epidēmijas sākumu valstī. Gripas epidēmijas laikā RPNC nodrošinās rīcību, kas atbilst MK 21.11.206. gada noteikumiem nr. 948 “Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem” un RPNC 12.02.2014. apstiprināto “Gripas pretepidēmijas pasākumu plānu.” Uz gripas karantīnas laiku tiek pārtraukti pacientu apmeklējumi – atsevišķos gadījumos apmeklējums tiek saskaņots ar nodaļas vadītāju, pacientiem domātie pienesumi tiek pieņemti ierastajā kārtībā