Minesotas programmai apritēs 30. gadskārta. Viena no šīs ārstēšanas programmas slimniekiem ar alkohola, narkotiku vai azartspēļu atkarību aizsācējām ir RPNC Minesotas programmas vadītāja, narkoloģe Venita Dāve. Viņa atceras, kā 1990. gadā braukuši kopā ar dr. Māri Prenbergu un dr. Viktoru Jaksonu uz Ameriku stažēties, kā četrus gadus sadarbojušies ar Zviedrijas speciālistiem, ka sākumā bijusi tikai sieviešu Minesotas programma, vēlāk tikai vīriešiem, tad beidzot 1996. gadā veidojuši jauktas grupas, izveidojuši arī pirmo atbalsta grupu, kad Minesotas stacionārā nodaļa atradusies vēl Rīgā Dārza ielā. “Dārza ielas grupa” pulcējoties joprojām.

Minesotas programma pa šiem gadiem piedzīvojusi dažādus attīstības posmus, bet vienmēr tā bijusi ļoti pieprasīta atkarību ārstēšanas stacionārā psihoterapijas metode. Pa 30 gadiem šo programmu izmantojuši ap 4000 cilvēku, un lielākajai daļai tā palīdzējusi sakārtot savu dzīvi. Šogad COVID-19 aktivizēšanās dēļ oktobra pirmajā sestdienā gan tradicionālais “minesotiešu” salidojums nenotiks. Jubileju atzīmēšot epidemioloģiski drošākos laikos.