RPNC ambulatorajā centrā “Pārdaugava” notiks Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu pārstāvju tikšanās par pieredzi dienas stacionāra darba organizēšanā. Kolēģus no Liepājas Piejūras slimnīcas, Daugavpils, Strenčiem un Jelgavas slimnīcas ‘’Ģintermuiža”, gan kā ambulatorā centra vadītājs, gan kā veselības ministrijas galvenais speciālists psihiatrijā uzrunās Elmārs Tērauds. Tiks analizēti Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati un dienas stacionāru ikdienas medicīniskais un rehabilitācijas darbs, multiprofesionālās komandas iesaistīšana, kā arī rosināta kolēģu diskusija, uzklausīta pieredze, problēmas un to risinājums.