RPNC uzsāk jaunu programmu pašnāvības riska mazināšanai. 3.09. ambulatorajā centrā “Pārdaugava” notiks pirmās riska grupas nodarbība. Programma paredzēta pacientiem, kuri ārstējas ambulatori pie RPNC psihiatriem vai ir ārstējušies iestādes stacionārā.