Uzsāk RPNC galvenās ēkas un stacionāra Tvaika ielā 2 siltināšanas darbus. To pamatfinansējums no ERAF programmas “Izaugsme un nodarbinātība”.