Valsts svētku priekšvakarā Ministru kabineta un Veselības ministrijas apbalvojumus par ieguldījumu sabiedrības veselībā saņems veselības aprūpes darbinieki. Mūsu Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītājai Astrīda Stirnai pasniegs Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes organizēšanā un vadībā un viņas aktīvo sabiedrisko darbu. Savukārt mūsu psihiatre un narkoloģe, tiesu psihiatrijas eksperte Ingrīda Cera saņems Veselības ministrijas Atzinības rakstu.