Publicēšanas datums Pasūtītāja mājaslapā Iepirkuma procedūras veids Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma procedūras rezultāts
PIL 8. panta septītās daļas 1) apakšpunkta kārtībā RPNC/2019/6 Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības ISAC “Vecpiebalga” klientiem Ziņojums
Līgums
PIL 8. panta septītās daļas 2. apakšpunkta b) daļas kārtībā RPNC/2018/41 Siltumenerģijas piegāde un lietošana Ziņojums
Līgums
9.panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumus RPNC/2018/54 Funkcionālo gultu iegāde 03.01.2019.
plkst. 10.00
Lēmums
Līgums
PIL 9.panta kārtībā nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumus RPNC/2018/53 Interneta pieslēguma pakalpojums – galvenais pieslēgums 20.12.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
8.panta septītās daļas 2.apakšpunkta b) daļas kārtībā RPNC/2018/52 Automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegāde, papildus nodrošinot iekārtas tehnisko apkopi un servisu” 28.12.2018.
plkst.10.00
Ziņojums
Līgums
PIL 9.panta kārtībā nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumus RPNC/2018/42 Atjaunošanas darbi ēkā Nr.7 (ēkas kadastra Nr.01000160053007) Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā 02.11.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
04.12.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/49 Tehniskais nodrošinājums saistībā ar realizētajiem atjaunošanas darbiem ēkā Nr.1 17.12.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums
Lēmums
Līgums
30.11.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/46 IS “Tvaiks” drošības auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējums 11.12.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus RPNC/2018/48 Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga” 30.11.2018.;plkst. 10.00 Lēmums
Līgums
26.11.2018. PIL 9.panta kārtībā RPNC/2018/40 Telekomunikāciju pakalpojumi 07.12.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācijaProtokols Nr.2
Protokols Nr.3
Lēmums Nr.1
Lēmums Nr.2
Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
Līgums Nr.3
Līgums Nr.4
31.10.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/39 Ēkas lit. Nr. 002 Aptiekas ielā 1k -8, Rīgā, II stāva gaiteņa un kāpņu telpas atjaunošanas darbi 12.11.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Protokols Nr. 2
Lēmums
Līgums
10.10.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/34 Jaunas vieglās automašīnas iegāde 23.10.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
03.10.2018. Atklāts konkurss RPNC/2018/35 Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un atjaunošanas darbi ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr. 01000160053001) Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā (1.stāva daļa aptiekas un narkoloģijas dienesta 26.nodaļas vajadzībām) 19.10.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
PielikumsProtokols Nr.2Protokols Nr.3
Gala ziņojums
Līgums
02.10.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/37 Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga” 15.10.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus RPNC/2018/36 Lēngaitas elektromobiļu remontdarbi un tehniskās apkope 05.10.2018. Lēmums
Līgums
01.10.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/33 IS “Tvaiks” drošības auditā konstatēto trūkumu risku izvērtējums 12.10.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
26.09.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/31 Atjaunošanas darbi ēkā Nr.7 (ēkas kadastra Nr.01000160053007) Aptiekas ielā 1 k-2, Rīgā 09.10.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
20.09.2018. Tirgus izpēte Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības ISAC “Vecpiebalga” klientiem 25.09.2018. Tehniskā specifikācija Līgums
10.09.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/22 VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” transportlīdzekļu remontdarbi un tehniskās apkopes 21.09.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr.1
Sarunu procedūra RPNC/2018/28 Ēkas lit. Nr.004 konservācijas darbi, Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., “Greiveros” 29.08.2018. Lēmums
Līgums
13.08.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/26 Tehniskais nodrošinājums uzkopšanas sistēmas ieviešanai 24.08.2018.;
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums – 1
Līgums – 2
Vienošanās Nr.1
17.07.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/25 Nožogojuma nojaukšana, atjaunošana un nomaiņa Tvaika ielā 2, Rīgā 31.07.2018.;
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr.1
13.07.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/23 Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām 25.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas pielikums
Lēmums
Līgums – 1
Līgums – 2
13.07.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/20 Gaisa dzesēšanas, ventilācijas un medicīnas gāzu iekārtu tehniskā apkope 26.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus RPNC/2018/19 Mēbeļu piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām 21.06.2018.;
plkst. 10.00
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
12.07.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/24 Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam 24.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
Vienošanās Nr.1
03.07.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/21 Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam 17.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
27.06.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/16 Apģērbu un apavu iegāde ISAC “Vecpiebalga” klientu vajadzībām 10.07.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums Nr. 1
Līgums Nr. 2
Līgums Nr. 3
Vienošanās Nr.1
9.panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās daļas noteikumus RPNC/2018/18 “Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā” 15.06.2018.; plkst. 10.00 Lēmums
Līgumss
08.06.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/12 Mīkstā inventāra iegāde 20.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums – 1
Līgums – 2
Līgums – 3
Līgums – 4
Vienošanās
05.06.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/17 Dabasgāzes iegāde 18.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
30.05.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/13 Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam 13.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
29.05.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/15 Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām 12.06.2018.
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Tehniskās specifikācijas pielikums
Protokols Nr.2
Lēmums – 1. daļa
Lēmums – 2. daļa
Iepirkuma procedūra izbeigta
24.05.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/14 Pārtikas produktu piegāde „VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības „Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs” vajadzībām 05.06.2018.
plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Tehniskā specifikācija

Lēmums
Līgums
24.05.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/11 Nožogojuma nojaukšana, atjaunošana un nomaiņa Tvaika ielā 2, Rīgā 07.06.2018.
plkst.10:00
Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Iepirkuma procedūra izbeigta
17.05.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/10 Remontdarbi ēkā lit. Nr. 001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā un Ēkas lit. Nr. 001, I., II. stāva telpu atjaunošanas darbi ISAC “Vecpiebalga” 31.05.2018.; plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Tehniskā specifikācija – 1.daļa

Tehniskā specifikācija – 2.daļa

Darbu apjomi – 1.daļa

Darbu apjomi – 2.daļa

Lēmums
Iepirkuma procedūra
izbeigta
Sarunu procedūra RPNC/2018/8 “Reaģentu iepirkums biočipu mikromatricu tehnoloģijas analizatora “Evidence” darbības nodrošināšanai” 20.04.2018.; plkst. 10.00

Ziņojums

Atkārtots ziņojums

Līgums

17.04.2018. Atklāts konkurss
PIEDĀVĀJUMI JĀIESNIEDZ ELEKTRONISKI, IZMANTOJOT EIS, LŪDZAM REĢISTRĒTIES!
RPNC/2018/7 Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)
11.05.2018.;
plkst. 10.00
29.05.2018.; plkst. 10.00
12.06.2018.;
plkst. 10.00
Tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 12.07.2018.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Līguma 6. pielikums
Protokols Nr.2
Protokols Nr.3
Protokols Nr.4
Protokols Nr.5
Protokols Nr.6
Protokols Nr.7
Iepirkuma dokumentācija (konsolidētā versija) uz 20.06.2018.
Protokols Nr.8
Iepirkuma dokumentācija (konsolidētā versija) uz 22.06.2018.
Gala ziņojums
11.04.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/6 Ēkas lit. Nr. 002 daļēja fasādes apdares atjaunošana un jumta sniega aiztures barjeru nomaiņa Laktas ielā 6 B, Rīgā 24.04.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Līgums
10.04.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/9 Malkas piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām 24.04.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Līgums
03.04.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/5 “Maināmo paklāju nomas pakalpojuma nodrošināšana” 17.04.2018.; plkst. 10.00 Nolikums
Tehniskais – finanšu piedāvājums (veidne)
Protokols Nr.2
Lēmums
LīgumsVienošanās Nr.1
Vienošanās Nr.2
Vienošanās Nr.3
Vienošanās Nr.4

14.02.2018. Tirgus izpēte Kārtridžu nomaiņa/uzpilde 16.02.2018.; plkst. 12.00 Apjomi
07.02.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/2 “Telpu atjaunošanas darbi ēkā lit. Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā” 20.02.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Stāvu plāni
Lēmums
Līgums
Izraksts Nr. 1
06.02.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/1 Veselības aprūpes bīstamo atkritumu apsaimniekošana 19.02.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Līgums
05.02.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2018/3 „Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros” 19.02.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Darba apjomi
Lēmums
Vispārīgā vienošanās
Līgums Nr.1
Līgums Nr.2
Līgums Nr.3
Līgums Nr.4
Līgums Nr.5
Līgums Nr.6
Līgums Nr.7
Līgums Nr.8
Līgums Nr.9
Publicēšanas datums Pasūtītāja mājaslapā Iepirkuma procedūras veids Iepirkuma identifikācijas Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma dokumentācija Iepirkuma procedūras rezultāts
8.panta septītās daļas 2.apakšpunkta b) daļas kārtībā RPNC/2017/SP-5 Automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo reaģentu, piederumu un materiālu piegāde Ziņojums
Līgums
04.01.2018. 9. panta kārtībā RPNC/2017/27-inf. Aprīkojuma piegāde 10. nodaļas un aptiekas vajadzībām Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā 15.01.2018.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Tehniskā specifikācija
Protokols Nr.2
Protokols Nr.3
Lēmums
Līgums
9. panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus RPNC/2017/SP-4 Interneta bezvadu pieslēgums 18.12.2017.; plkst. 10.00 Lēmums
Līgums
28.12.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/26-inf Ēkas lit. Nr.002 Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā, II stāva telpu remonts un ēkas lit. 001, Laktas ielā 6, Rīgā, E-bloka atjaunošanas darbi 15.01.2018.; plkst. 10.00 Nolikums
Veidnes
Pielikums Nr.8
Pielikums Nr.9
Lēmums
Līgums 1.
daļa

Līgums 2.
daļa

Vienošanās izraksts Nr.1
27.12.2017. Atklāts konkurss RPNC/2017/07 VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbinieku veselības apdrošināšana 23.01.2018.; plkst. 9.00 Nolikums Ziņojums
Līgums
Grozījumi Nr.1
Grozījumi Nr.2
Grozījumi Nr.3
Grozījumi Nr.4
07.12.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/28-inf. Pakalpojumu sniegšana publiskajā mobilo sakaru tīklā 19.12.2017.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
05.12.2017. Atklāts konkurss RPNC/2017/06 Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde 29.12.2017.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija
Tehniskais – finanšu piedāvājums
Protokols Nr. 2
Tehniskais – finanšu piedāvājums(precizēts)
Ziņojums
Ziņojuma 1.pielikums
Ziņojuma 2.pielikums
Ziņojums 21.02.2018.
Vienošanās Nr.1
Vienošanās Nr.2
Vienošanās Nr.3
Vienošanās Nr.4
Vienošanās Nr.5
07.11.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/22-inf. Telekomunikāciju pakalpojumi 22.11.2017.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3
06.11.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/23-inf. Telpu atjaunošanas darbi ēkā lit Nr.001 Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā 17.11.2017. plkst. 10:00 Nolikums
Veidnes
Pielikums Nr.8
Pielikums Nr.9
Protokols Nr.2
Lēmums
Līguma izraksts
Vienošanās izraksts Nr.1
Vienošanās izraksts Nr.2
30.10.2017. Atklāts konkurss
(Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo iepirkumu tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.rpnc.lv un Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.)
RPNC/2017/05 Elektroenerģijas iegāde
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām
07.12.2017.; plkst. 10.00
(Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā)
Nolikums
Protokolu Nr. 2
Nolikums ar 16.11.2017. grozījumiem
Ziņojums
Līguma izraksts
27.10.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/25-inf. Degvielas piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām 07.11.2017.; plkst. 10.00 Nolikums Lēmums
Līgums
23.10.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/24-inf. Degvielas piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām 03.11.2017.; plkst. 10.00 Nolikums Lēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
06.10.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/21-inf. Degvielas piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām 17.10.2017.; plkst. 10.00 Nolikums Lēmums
Iepirkuma procedūra pārtraukta
02.10.2017. Atklāts konkurss RPNC/2017/04 Pārtikas produktu piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām 27.10.2017.; plkst. 10.00 Nolikums
Tehniskā specifikācija
Protokols
Gala ziņojums
Vienošanās_1
Vienošanās_2
Vienošanās_3
Vienošanās_4
Vienošanās_5
02.10.2017. Atklāts konkurss RPNC/2017/03 Medikamentu (narkotiskās zāles) piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām 26.10.2017.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Gala ziņojums
Vienošanās -1
Vienošanās –
2
29.09.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/2-B. Apsardzes pakalpojumu iepirkums 11.10.2017.;
plkst. 10.00
Iepirkuma dokumentācija
Iepirkuma līgums
Protokols
Gala ziņojums
Gala ziņojums 14.12.2017.
Līgums
Vienošanās Nr.1
06.09.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/20-inf. Slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība Rīgā, Tvaika ielā 2 19.09.2017.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
Vienošanās
04.09.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/18-inf. VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu tehniskā apkope un remonts 15.09.2017.; plkst. 10.00 Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līgums
17.08.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/16-inf. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana nožogojuma nojaukšanai, atjaunošanai un nomaiņai Tvaika ielā 2, Rīgā 05.09.2017.; plkst. 10.00 Nolikums
Pielikums Nr.6
Pielikums Nr.7
Protokols Nr.2
Lēmuma izraksts
Līguma izraksts
08.08.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/19-inf. Dabasgāzes iegāde 28.08.2017.
plkst. 10:00
Nolikums
Veidnes
Protokols Nr.2
Patēriņa prognoze
Lēmuma izraksts
Līguma izraksts
08.08.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/14-inf. Apģērbu un apavu iegāde ISAC “Vecpiebalga” klientu vajadzībām 22.08.2017.
plkst. 10.00
Nolikums
Tehniskā specifikācija
Protokols Nr.2
Lēmums
Līgums
04.08.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/13-inf. Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām 15.08.2017.
plkst. 10:00
Nolikums
Tehniskā specifikācija
Lēmums
Līgums
27.07.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/17-inf. Gaisa dzesēšanas, ventilācijas un medicīnas gāzu iekārtu tehniskā apkope 14.08.2017.
plkst. 10:00
Nolikums
Veidnes
Tehniskā specifikācija
Protokols
Lēmums
Lēmums
Līguma izraksts
9. panta kārtībā, piemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus RPNC/2017/SP-2 „Jauna ūdensapgādes artēziskā urbuma ierīkošana un ISAC „Vecpiebalga”” 21.07.2017.
plkst. 10:00
Iepirkuma dokumentācija Lēmums
Līguma izraksts
16.06.2017 9. panta kārtībā RPNC/2017/15-inf. Dabasgāzes iegāde 03.07.2017.
plkst. 10:00

Nolikums

Veidnes

Protokols Nr.2

Protokols Nr.3

Lēmums
16.06.2017 9.panta kārtībā RPNC/2017/12 Ēkas Nr.003 Laktas ielā 6, Rīgā, fasādes atjaunošana 10.07.2017.
plkst. 10:00

Nolikums

Veidnes

Krāsu pase

Darba apjomi

Lēmums
Līguma izraksts
06.06.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/10-inf. Dabasgāzes iegāde 19.06.2017.
plkst. 10:00

Nolikums

Veidnes

Protokols nr.2

Protokols nr.3

Lēmums
02.06.2017. Atklāts konkurss RPNC/2017/02 Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi 28.06.2017.
plkst. 10.00PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMINŠ LĪDZ 10.07.2017., PLKST. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Tehniskais finanšu piedavājums

Protokols nr. 2

Gala ziņojums
Līguma izraksts
31.05.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/11-inf. Cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošana 12.06.2017.; plkst. 10.00 Nolikums Lēmums
Līguma Izraksts
24.05.2017. 9. panta kārtībā RPNC/2017/4-inf. Mīkstā inventāra iegāde 07.06.2017.; plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Lēmums
Iepirkuma līgums 1
Iepirkuma līgums 2
iepirkuma līgums 3
Iepirkuma līgums 4
22.05.2017 9. panta kārtībā RPNC/2017/8-inf. Pārtikas produktu piegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienības „Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs” vajadzībām 05.06.2017.; plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Komisijas kontaktpersona Andris Žukovskis, tālr. +371 67080168, e-pasts: Andris.Zukovskis@rpnc.lv

Protokols Nr.2

Protokols Nr.3

Lēmums
Līguma izraksts
19.05.2017 9. panta kārtībā RPNC/2017/9-inf. Apkures sistēmas augšējās sadales cauruļvadu nomaiņa ēkā lit. Nr.056 Tvaika ielā 2, Rīgā 30.05.2017.,
plkst. 10.00

Nolikums

Iepirkuma dokumentācija 1

Iepirkuma dokumentācija 2

Lēmums
Līguma izraksts
02.05.2017 Atklāts konkurss RPNC/2017/01 „Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām”

30.05.2017.,

plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Ziņojums

Līgums

Sarunu procedūra RPNC/2017/SP-1 Reaģentu iepirkums biočipu mikromatricu tehnaloģijas analizatora “Evidence” darbības nodrošināšanai 21.04.2017., plkst. 10.00

Līgums

Ziņojums

Vienošanās

27.04.2017 PIL 9.panta kārtībā RPNC/2017/3-inf Tehniskais nodrošinājums 15.05.2017.,plkst. 10.00

Nolikums

Teh. spec. 1.

Teh. spec 2.

Teh. spec 3.

Lēmums
Līguma izraksts Nr.1
Līguma izraksts Nr.2
Līguma izraksts Nr.3
27.04.2017 PIL 9.panta kārtībā RPNC/2017/7-inf „Jauna ūdensapgādes artēziskā urbuma ierīkošana un ēkas Nr.004 skursteņa atjaunošana ilgstošās sociālās aprūpes centrā „Vecpiebalga”” 15.05.2017., plkst. 10.00

Nolikums

Veidnes

Tehniskā specifikācija

Lēmums
Līguma izraksts
20.04.2017 PIL 9.panta kārtībā RPNC/2017/6-inf Ēkas lit. Nr.056 Tvaika ielā 2, Rīgā, gaisa kondicionieru uzstādīšana nodaļu telpās” 02.05.2017., plkst. 10.00

Nolikums

Veidnes

Projekts

Darba apjomi

Lēmums

Līguma izraksts

04.04.2017 PIL 9.pantakārtībā RPNC/2017/5-inf Malkas piegāde ISAC “Vecpiebalga” vajadzībām 18.04.2017., plkst. 10.00 Nolikums

Lēmums

Atkārtots lēmums

Līguma izraksts

13.02.2017 Publisko iepirkumu likuma 2. pielikuma 8. panta septītās daļas kārtībā RPNC/2017/1-B Apsardzes pakalpojumu iepirkums

28.02.2017.,

plkst. 10.00

JAUNS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ –

07.03.2017., PLKST.10.00

Apsardzes iepirkuma dokumentacija

Liguma projekts 5.pielikums

Tehniskais finansu piedavajums forma a dala

Tehniskais finansu piedavajums forma c dala

Protokols Nr.3

Precizētā iepirkuma dokumentācija

AR 16.08.2017. IEPIRKUMA KOMISIJAS LĒMUMU – IEPIRKUMA PROCEDŪRA IR PĀRTRAUKTA
24.01.2017. PIL 8.2 panta kārtībā RPNC/2017/2-inf. Remontdarbi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros 06.02.2017., plkst. 10.00

Nolikums

Pielikums Nr. 2 tehniskā specifikācija

Pielikums Nr. 4 līguma projekts

Protokols_Nr_2

Lēmums
Vienošanās izrakstsLīgums Nr.1
Līgums Nr.2
Līgums Nr.3
Līgums Nr.4
Līgums Nr.5
Līgums Nr.6
Līgums Nr.7
Līgums Nr.8
28.12.2016. PIL 63. panta otrās daļas 2. punkta kārtībā RPNC/2016/SP-6 Par reaģentu iegādi 30.12.2016. Sarunu procedūras pamatojums Lēmums par līguma slēgšanu pieņemts 03.01.2017.
20.12.2016. PIL 8². panta kārtībā RPNC/2016/30-inf. Transportlīdzekļu piegāde 05.01.2017, plkst. 10.00

Nolikums

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Tehniskā piedāvājuma veidne

Finanšu piedāvājuma veidne

Lēmums

Līguma izraksts

13.12.2016. PIL 8². panta kārtībā RPNC/2016/29-inf. Transportlīdzekļu piegāde 27.12.2016, plkst. 10.00

Nolikums

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Tehniskā piedāvājuma veidne

Finanšu piedāvājuma veidne

IEPIRKUMA PROCEDŪRA IR PĀRTRAUKTA

Izraksts no protokola Nr. 2

13.12.2016. PIL 8². panta kārtībā RPNC/2016/25-inf. Īpašuma, speciālās tehnikas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas iepirkums 27.12.2016, plkst. 10.00

Nolikums

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Tehniskā – Finanšu piedāvājuma veidne 1. daļai

Tehniskā – Finanšu piedāvājuma veidne 2. daļai

Tehniskā – Finanšu piedāvājuma veidne 3. daļai

Protokola Nr. 2 izraksts

IEPIRKUMA PROCEDŪRA IR PĀRTRAUKTA

Izraksts no protokola Nr. 2

30.11.2016. Atklāts konkurss RPNC/2016/09. VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” darbinieku veselības apdrošināšana 02.01.2017, plkst. 10.00

Nolikums

Protokols

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

29.11.2016. PIL 8². panta kārtībā RPNC/2016/28-inf. Informācijas tehnoloģiju un sakaru daļas darbu telpu un Ambulatori konsultatīvās nodaļas personāla telpas aprīkošana 12.12.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Protokols Nr.1

Protokols Nr.2

Lēmums

Līguma izraksts

10.11.2016. PIL 8². panta kārtībā RPNC/2016/27-inf. Kosmētiskie remontdarbi ēkā lit. Nr. 002, Aptiekas ielā 1 k-8, Rīgā 22.11.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Darba apjomi

Lēmums

Līgums

Izraksts no 16.01.2017. Vienošanās Nr.1

10.11.2016. PIL 8². panta kārtībā RPNC/2016/26-inf. Tehniskie uzlabošanas darbi 22.11.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Darba apjomi 1.daļa

Darba apjomi 2.daļa

Lēmums

Līguma izraksts

10.11.2016. PIL 8². panta 16. daļas kārtībā RPNC/2016/SP-5 Par automātiskā nefelometra BN ProSpecs reaģentu un piederumu piegādi 21.11.2016. Sarunu procedūras pamatojums Lēmums Līgums
01.11.2016. ATKLĀTS KONKURSS RPNC/2016/08 Pārtikas produktu piegāde Ilgstošas sociālās aprūpes centra “Vecpiebalga” vajadzībām 05.12.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Tehniskais finanšu piedāvājums (veidne)

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma priekšmeta 1-5. daļā un 7-10. daļā pieņemts 16.12.2016. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu priekšmeta 6. daļā pieņemts 16.12.2016.

Vienošanās

Izraksts no līguma

Izraksts no līguma

13.10.2016. PIL 8.2. panta 16. daļas kārtībā RPNC/2016/SP-4 Siltumtrases avārijas remontdarbi 12.10.2016

Lēmums

Līgums

10.10.2016. PIL 8.2. panta 16. daļas kārtībā RPNC/2016/SP-3 Avārijas remontdarbi saistībā ar jumta seguma stāvokli ēkā lit. Nr. 006, Aptiekas iela 1 k-7, Rīga 10.10.2016

Lēmums

Līgums

03.10.2016. PIL 8. panta septītās daļas kārtībā RPNC/2016/06 Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem

16.11.2016., plkst. 10.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 23.11.2016., plkst.10.00

Nolikums

Protokols Nr.2

30.09.2016. PIL 8.2. panta sešpadsmitās daļas kārtībā, nepiemērojot šā panta ceturtās un piektās daļas nosacījumus. RPNC/2016/2-B Ēdināšanas pagaidu pakalpojuma nodrošināšana VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem 11.10.2016., plkst. 10.00

Lēmums

Līgums

27.09.2016. PIL 8. panta septītās daļas kārtībā RPNC/2016/1-B Ēdināšanas pagaidu pakalpojuma nodrošināšana VSIA ”Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem 11.10.2016., plkst. 10.00 Nolikums
26.09.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/24-inf. Matraču piegāde 07.10.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Protokols

Lēmums

Līgums

26.09.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/21-inf. Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde 07.10.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne)

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Protokola Nr. 2 izraksts

Protokola Nr. 3 izraksts

Lēmums

Līgums

13.09.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/22-inf. Žalūziju piegāde un uzstādīšana Ambulatorā nodaļā ēkā Nr.2 Aptiekas ielā 1 k-8, 14.nodaļā ēkā Nr. 56 Tvaika ielā 2, Garāžas ēkā (darbinieku ēdnīcā) Tvaika ielā 2 k-5, 17.nodaļā ēkā Nr.5, Aptiekas ielā 1k-13, Rīgā 26.09.2016., plkst. 10.00

Iepirkuma dokumentācija

Iepirkuma līgums

Lēmums

Līguma izraksts

12.09.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/23-inf. Sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanas iepirkums 23.09.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Finanšu piedāvājums (veidne)

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Protokola Nr. 2 izraksts

Protokola Nr. 3 izraksts

Protokola Nr.4 izraksts

Lēmums

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Līgums 4

Līgums 5

Līgums 6

Līgums 7

Līgums 8

Līgums 9

Līgums 10

Līgums 11

Līgums 12

Līgums 13

Līgums 14

Līgums 15

Līgums 16

Līgums 17

Līgums 18

Līgums 19

Līgums 20

08.09.2016. ATKLĀTS KONKURSS RPNC/2016/07 Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde 13.10.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne)

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma priekšmeta 1-5. daļā pieņemts 21.11.2016.
11.08.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/20-inf Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde 22.08.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne)

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

IEPIRKUMA PROCEDŪRA IR PĀRTRAUKTA

Izraksts no protokola Nr. 3

Lēmums

09.08.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/19-inf Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde 22.08.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne)

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

IEPIRKUMA PROCEDŪRA IR PĀRTRAUKTA

Izraksts no protokola Nr. 2

08.08.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/17-inf Gaisa dzesēšanas, ventilācijas iekārtu tehniskā apkope 22.08.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Protokols

Lēmums Līgums
04.08.2016. ATKLĀTS KONKURSS RPNC/2016/04 Medikamentu un medicīnas preču piegāde

29.09.2016., plkst. 10.00

AKTUĀLAIS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ: 12.10.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne) (ar grozījumiem, kas izdarīti 14.09.2016.)

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Protokola Nr. 2 izraksts

Protokola Nr. 3 izraksts

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma priekšmeta 10. daļā pieņemts 10.11.2016. Lēmums par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 27.12.2016.

Vispārīgā vienošanās
Līgums – OneMed
Vienošanās Nr.1 -OneMed

01.08.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/18-inf. Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde 12.08.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskais – Finanšu piedāvājums (veidne)

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

IEPIRKUMA PROCEDŪRA IR PĀRTRAUKTA Izraksts no protokola Nr. 2
01.08.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/16-inf. VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu tehniskā apkope un remonts 15.08.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Protokols

Lēmums Ligums
20.07.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/14-inf. Dažādu tehnisko specifikāciju mēbeļu iegāde 01.08.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Tehniskā specifikācija-1

Tehniskā specifikācija-2

Lēmums

Līgums

19.07.2016. PIL 8² panta sešpadsmitās daļas kārtībā. RPNC/2016/SP-2 Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pagaidu pakalpojuma līgums   Lēmums Līgums
07.07.2016. PIL 8² panta sešpadsmitās daļas kārtībā. RPNC/2016/SP-1 Avārijas remontdarbi saistībā ar ūdensvada apgādes sistēmu ēkā lit. Nr. 056, Tvaika iela 2, Rīga Lēmums Līgums
05.07.2016. PIL 8² panta kārtībā. RPNC/2016/15-inf. Žalūziju piegāde un uzstādīšana ambulatorajā centrā „Veldre” Rīgā, Veldres ielā 1A 18.07.2016., plkst. 10.00

Nolikums

Iepirkuma līgums

Lēmums

Līgums