Rekvizīti

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005
vienotais reģ. Nr. 50003342481
konts: LV57NDEA0000082489490
Luminor Bank AS
SWIFT kods: NDEALV2X