Pretkorupcijas plāna izpilde

2015. gada 16. novembrī apstiprināts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (RPNC) Pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.–2020., pamatojoties uz atbildīgo personu sniegto informāciju, ir apkopoti plāna izpildes rezultāti visās korupcijas risku zonās. RPNC darbinieki informatīvos semināros iepazīstināti ar Pretkorupcijas plāna izpildes gaitu, par ko iesniegts ziņojums RPNC valdes priekšsēdētājam.

2017. gada 7. decembrī RPNC valde iepazinās ar Pretkorupcijas plāna izpildes gaitu un rosināja par to informēt RPNC darbiniekus. 2018. gada janvārī notika medicīnas iestādes darbinieku sanāksme par RPNC Pretkorupcijas plāna izpildes rezultātiem.