Pacientiem un tuviniekiem

Šajā sadaļā atradīsit informāciju, kas var noderēt, meklējot palīdzību mūsu ārstniecības iestādē.  Šeit ir atbildes uz jautājumiem, kuri tiek uzdoti visbiežāk, atsauces uz dokumentiem, kuri nosaka mūsu darbību un kuri svarīgi jums, tāpat arī informācija par iestādes iekšējo darbības organizāciju un pieejamo servisu.

Mēs vēlamies, lai ierodoties pie mums, jūs būtu informēti, justos ērti, un ārstēšanās būtu sekmīga.

Uzmanību, gripas epidēmija! Ar 15.01.2019. Slimību profilakses un kontroles centrs izziņojis gripas epidēmijas sākumu valstī. Turpmāko rīcību medicīnas iestādēs nosaka atbilstoši normatīvie akti, pamatā Ministru kabineta 21.11.2016. noteikumi nr. 948 “Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem”.

RPNC spēkā ir Gripas pretepidēmijas pasākumu plāns, kas nosaka atbilstošu rīcību, stingrāku kārtību un higiēnas prasības pacientu aprūpē un slimības profilakses pasākumus.

Medicīnas iestādē pārtraukti pacientu tuvinieku apmeklējumi, bet ir atļauts pieņemt piederīgo pienesumus.

Uzmanību! Lai nodrošinātu labāku pakalpojumu pieejamību, esam piesaistījuši mobilo sakaru operatoru LMT, kurš nodrošinās zemas izmaksas, zvanot no mobilajiem tālruņiem uz RPNC Uzņemšanas nodaļu: 67080142 (LMT), Psihiatriskās palīdzības ambulatorās nodaļas reģistratūru: 67080147 (LMT) un Narkoloģiskās palīdzības ambulatorās nodaļas reģistratūru: 67080193 (LMT) Tvaika ielā; reģistratūru a/c „Veldre”: 67819748 (LMT) un reģistratūru a/c „Pārdaugava”: 67715108 (LMT).

Pārējos RPNC telekomunikāciju sakarus līdz šā gada beigām nodrošina piesaistītais operators „CSC Telekom” ar savu sadarbības partneri „Fixed Line”, kuru kompetencē ir arī noteikt zvana tarifus apkalpotā telekomunikāciju tīkla lietotājiem, tāpēc zvans no fiksētā tālruņa numura uz RPNC fiksētajiem tālruņiem ir par viņu noteikto samaksu! Atvainojamies, ka tas sagādā neērtības!

Lietvedība – 104. kabinets, (Tvaika iela 2, administrācijas (A) ēka)

apmeklētāju pieņemšana:           9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Aktuāli! Latvijas Tiesībsarga birojs ir sagatavojis informatīvu bukletu par pacienta tiesībām. Buklets PDF formātā ir pieejams Tiesībsarga mājaslapā:http://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/publikacijas

Iekšējās kārtības noteikumi

Ārstējoties psihiatriskajā vai narkoloģiskajā stacionārā, kā arī, atnākot ciemos pie slimnieka, ir jāņem vērā iekšējie kārtības noteikumi, kas nodaļām var nedaudz atšķirties. Ar tiem katrs pacients tiek iepazīstināts, iestājoties stacionārā. Informācija par iekšējās kārtības noteikumiem ir izvietota katrā slimnīcas nodaļā. Ja jums rodas jautājumi par tiem, varat sazināties ar stacionāra nodaļu pa tālruni vai arī vērsties klātienē pie nodaļas ārstniecības personām.

Katrā stacionāra nodaļā ir diennakts dežūrtālrunis, kuru varat sameklēt sadaļās Psihiatriskā palīdzība vai Narkoloģiskā palīdzība.

apmeklētāju laiks ir katru dienu: no 11:00 – 13:00 un no 16:00 – 19:00

pusdienu laiks: no 13:00 – 14:00

pacientu atpūta, „klusā stunda”: no 15:00 – 16:00

Pacientu iemaksas

Psihiatrs ir tiešās pieejamības ārsts, tāpēc tā ambulatoru apmeklējumu apmaksā valsts. Pacientam, saņemot psihiatrisko ārstēšanu, pacienta iemaksa par ārsta – psihiatra konsultāciju nav jāmaksā, pārējos gadījumos pacienta iemaksa ir EUR 4,27. Pacienta iemaksa par ārstēšanos psihiatriskās palīdzības dienas stacionārā dienā ir  EUR 7,11 un par ārstēšanos slimnīcā – dienā EUR 13,52, bet šīs pacientu iemaksas sedz valsts.

Par ambulatoru narkologa apmeklējumu pacienta iemaksa ir EUR 4,27. Par ārstēšanos narkoloģiskās palīdzības slimnīcā pacienta iemaksa dienā ir EUR 7,11.

Ministru kabineta Noteikumi nr.1529 nosaka pacientu kategorijas, kuras, uzrādot statusu apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju, ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Mūsu ārstniecības iestādē tās ir šādas:

  • bērni vecumā līdz 18 gadiem;
  • politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
  • psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
  • personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
  • orgānu donori;
  • I grupas invalīdi;
  • trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.
Medikamenti

Ārstējoties stacionārā, pacientam nepieciešamie medikamenti tiek nodrošināti. Apmeklējot ārstu ambulatori, pacients tiek konsultēts par turpmāko ārstniecību mājas apstākļos, dienas stacionārā vai slimnīcā. Ambulatori izrakstītās zāles pacients apmaksā atkarībā no valstī noteiktās kārtības par kompensējamiem vai pilnībā apmaksājamiem medikamentiem. Informāciju par kompensējamiem medikamentiem varat sameklēt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: www.vmnvd.gov.lv  sadaļā Kompensējamie medikamenti.

Serviss

Mūsu teritorijā atrodas publiski pieejamā “Mēness aptieka”.

darba laiks: darbdienās no 8:00 – 17:30

sestdienās no 9:00 – 12:00

tālrunis: 20377521

Ir pieejams frizieris, bet tā apmeklējums ir iepriekš jāpiesaka.

tālrunis: 29859295

Par mašīnas iebraukšanu un novietošanu slimnīcas teritorijā ir jāmaksā EUR 1,50.