Uzņemšana

Uzņemšanas nodaļa Tvaika ielā 2 strādā visu diennakti, arī brīvdienās un svētku dienās, un sniedz neatliekamo psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību pacientiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī tiem pacientiem, kuriem radušies veselības traucējumi alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanas dēļ.

Uzņemšanas nodaļā katru pacientu konsultē ārsts, kurš lemj, kāda veida palīdzība un kādā apjomā pacientam ir nepieciešama. Pēc ārsta konsultācijas pacients var tikt nosūtīts turpmākai stacionārai vai ambulatorai ārstēšanai. Pacients var saņemt palīdzība arī uzreiz uzņemšanas nodaļā, un nepieciešamības gadījumā var tikt ievietots turpat īslaicīgās aprūpes palātā, lai atkarībā no viņa veselības stāvokļa dinamikas lemtu par tālāko palīdzības veidu.

Uzņemšanas nodaļā strādā sertificēts psihiatru, narkologu, medicīnas māsu un māsu palīgu personāls.

Ar uzņemšanas nodaļas speciālistiem var sazināties pa šādiem tālruņiem:

nodaļas tālrunis: 67080142 (visu diennakti)
nodaļas vadītāja tālrunis: 67080188
vecākās māsas tālrunis: 67080158

Uzņemšanas nodaļā pacienti var tikt uzņemti vai konsultēti:

  1. ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārsta vai ārsta palīga nosūtījumu;
  2. ar psihiatra vai narkologa nosūtījums;
  3. ar ģimenes ārsta vai citu speciālistu nosūtījums;
  4. ar pārvedumu no citām slimnīcām;
  5. veselības traucējumu dēļ ierodoties pašam vai tuvinieku pavadībā;
  6. tiek stacionētas arī personas, kurām ar tiesas lēmumu ir noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis – ārstēšanās psihiatriskajā stacionārā, kā arī personas, kurām jāveic stacionārā tiesu psihiatriskā ekspertīze.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra jaunbūvētajā uzņemšanas kompleksā izveidota mūsdienīga ārstniecības vide, ārstniecības process organizēts kompleksi, racionāli un profesionāli, ievērojot konfidencialitāti un privātumu. Uzņemšanas kompleksā atrodas arī diagnostikas daļa, kurā vienkopus izvietoti radioloģiskās izmeklēšanas, elektrokardiogrāfijas un elektroencefalogrāfijas kabineti, un stomatologa kabinets. Šeit stacionāra pacientus konsultē terapeits, ķirurgs, ginekologs, neirologs, oftalmologs, otolaringologs un dermatologs. Jaunajā uzņemšanas kompleksā izveidotas plašākas īslaicīgās aprūpes, kā arī intensīvās terapijas palātas un izolators.