• Burtu lielums

Notikumi

 • 09/06 2021

  Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) izvadīts pēdējais izlaidums garīgās aprūpes māsas pamatspecialitātē, un bakalaura darbus ar lielisku novērtējumu šonedēļ aizstāvējušas... Lasīt tālāk

 • 25/05 2021

  RPNC iestājās Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK), kas ir lielākā darba devēju organizācija valstī. Valdes loceklis Ģirts Ansons: “Esam... Lasīt tālāk

 • 17/05 2021

  Pilnveidojot ārstniecības vidi, Tvaika ielas teritorijā uzsāktas vairākas būvniecības aktivitātes. Darbi pie agrākās kluba un virtuves ēkas iezīmējuši vājstrāvas... Lasīt tālāk

 • 08/05 2021

  Uzsākta ārtelpas informācijas loģistikas veidošana, lai mūsu ārstniecības iestādes apmeklētājiem būtu vieglāk orientēties Tvaika ielas plašajā teritorijā. Tagad iepretim... Lasīt tālāk

 • 23/04 2021

  Ir izsludināts iepirkums jaunā multifunkcionālā ambulatorā centra Tvaika ielā 2 projektēšanai un autoruzraudzības īstenošanai. 18. maijs ir noteikts kā... Lasīt tālāk

 • 22/04 2021

  Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas (ANPREN) Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija ir veiksmīgi izturējusi saspringto akreditācijas procesu, kas... Lasīt tālāk

 • 13/04 2021

  Izvērtējam iespējas kļūt atpazīstamāki un sociāli aktīvāki Sarkandaugavas publiskajā vides telpā. Sarkandaugavas apkaime ir viena no lielākajām un aktīvākajām... Lasīt tālāk

 • 07/04 2021

  Notika Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vadības tikšanās par ciešākas sadarbības veidošanu un... Lasīt tālāk

 • 30/03 2021

  Uzsākts darbs pie RPNC cilvēkresursu vadības un attīstības stratēģijas izstrādes. Personāla vadības un dokumentu pārvaldības departamenta vadībā izveidota darba... Lasīt tālāk

 • 15/02 2021

  RPNC darbu uzsāka jaunais valdes loceklis Ģirts Ansons, kurš no 20 pretendentiem tika izraudzīts Veselības ministrijas izsludinātajā konkursā. Viņš... Lasīt tālāk

Biežākie jautājumi

Nekļūsit, ja ievērosiet ārsta norādījumus.

Lai to saņemtu, ir jāzvana uz reģistratūru mūsu struktūrvienību ambulatorajās nodaļās un jāpierakstās vēlamajā laikā. Ambulatorās nodaļas atrodas: Tvaika ielā 2, reģistratūras tālrunis: 67080147; ambulatorajā centrā „Pārdaugava” Ļermontova ielā 1, reģistratūras tālrunis: 67715108; ambulatorajā centrā „Veldre” Veldres ielā 1a, reģistratūras tālrunis: 67819748.

Pacienti slimnīcā ārstējas brīvprātīgi. Ārstēšanās pie psihiatra ambulatori nevar būt par pamatu, lai ievietotu slimnīcā. Ievietošana slimnīcā pret pacienta gribu ir iespējama tikai noteiktos gadījumus, kurus nosaka Ārstniecības likuma 68.pants. Pamatojoties uz to, tiesa ir tā, kas izlemj par ārstēšanu pret pacienta gribu. Tie ir šādi gadījumi:

1) pacients ir draudējis vai draud, centies vai cenšas nodarīt sev vai citai personai miesas bojājumus, vai ir izturējies, vai izturas varmācīgi pret citām personām, un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nopietni miesas bojājumi pacientam pašam vai citai personai;

2) pacients ir izrādījis vai izrāda nespēju rūpēties par sevi vai savā aizbildnībā esošām personām un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nenovēršama un nopietna personas veselības pasliktināšanās.

Tamdēļ vien, ka esat ieradies uz ekspertīzi, jūs uzskaitē nenokļūsit. Pacientu uzskaites kārtība psihiatrijas jomā ir izklāstīta ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā – Ministru kabineta noteikumos nr.746.

Uz sadaļu

Skaitļi un fakti

Paziņojums!

Uzmanību! RPNC sniedz visus ambulatoros un stacionāros pakalpojumus!

COVID-19 izplatības ierobežošanai apmeklētājiem mūsu telpās jāievēro 2 metru distanci citam no cita un jālietot sejas masku!

Joprojām tiek stingri ievēroti karantīnas noteikumi stacionāra nodaļās!

Rādīt vairāk