• Burtu lielums

Notikumi

 • 20/02 2020

  Šodien RPNC notiks Veselības ministrijas iestāžu un struktūrvienību komunikatoru šā gada pirmā darba tikšanās, iezīmējot jaunu sadarbības formu –... Lasīt tālāk

 • 18/02 2020

  Šodien pieredzes apmaiņā, interesējoties par energoefektivitātes projektu ieviešanu un modernu tehnoloģiju izmantošanu medicīnas iestādēs, RPNC viesosies 26 Ukrainas un... Lasīt tālāk

 • 12/02 2020

  Vairāki pēdējo klašu audzēkņi un vidusskolas beidzēji ir izteikuši vēlēšanos studēt medicīnu un, iespējams, specializēties psihiatra profesijā. Viņi “ēnos”... Lasīt tālāk

 • 20/12 2019

  Notiks Ziemassvētku sarīkojums “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra 195. gads”. Rīta pusē mūsu svētkus ievadīs labdarības koncerts pacientiem un... Lasīt tālāk

 • 11/12 2019

  Ar šodienu VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās ir izsludināta gripas karantīna. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Slimību profilakses... Lasīt tālāk

 • 15/11 2019

  Valsts svētku priekšvakarā Ministru kabineta un Veselības ministrijas apbalvojumus par ieguldījumu sabiedrības veselībā saņems veselības aprūpes darbinieki. Mūsu Narkoloģiskās... Lasīt tālāk

 • 10/10 2019

  Šodien pasaulē atzīmē Psihiskās veselības dienu. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs ik gadu stacionāru psihiatrisko palīdzību sniedz vairāk nekā... Lasīt tālāk

 • 27/09 2019

  RPNC apmeklēs Somijas Harjavaltas psihiatriskās slimnīcas ārstu delegācija. Kolēģus interesē psihiatriskās un narkoloģiskās palīdzības dienestu darbs un pieredze. Vizītes... Lasīt tālāk

 • 21/09 2019

  Nozīmīgu jubileju laiks. RPNC– senākajai psihiatriskajai dziednīcai Baltijā, aprit 195. dzimšanas diena. 24.09. psihiatrijas profesoram Mintautam Caunem – 90! Lasīt tālāk

 • 3/09 2019

  RPNC uzsāk jaunu programmu pašnāvības riska mazināšanai. Ambulatorajā centrā “Pārdaugava” notiks pirmās riska grupas nodarbība. Programma paredzēta pacientiem, kuri... Lasīt tālāk

Biežākie jautājumi

Nekļūsit, ja ievērosiet ārsta norādījumus.

Lai to saņemtu, ir jāzvana uz reģistratūru mūsu struktūrvienību ambulatorajās nodaļās un jāpierakstās vēlamajā laikā. Ambulatorās nodaļas atrodas: Tvaika ielā 2, reģistratūras tālrunis: 67080147; ambulatorajā centrā „Pārdaugava” Ļermontova ielā 1, reģistratūras tālrunis: 67715108; ambulatorajā centrā „Veldre” Veldres ielā 1a, reģistratūras tālrunis: 67819748.

Pacienti slimnīcā ārstējas brīvprātīgi. Ārstēšanās pie psihiatra ambulatori nevar būt par pamatu, lai ievietotu slimnīcā. Ievietošana slimnīcā pret pacienta gribu ir iespējama tikai noteiktos gadījumus, kurus nosaka Ārstniecības likuma 68.pants. Pamatojoties uz to, tiesa ir tā, kas izlemj par ārstēšanu pret pacienta gribu. Tie ir šādi gadījumi:

1) pacients ir draudējis vai draud, centies vai cenšas nodarīt sev vai citai personai miesas bojājumus, vai ir izturējies, vai izturas varmācīgi pret citām personām, un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nopietni miesas bojājumi pacientam pašam vai citai personai;

2) pacients ir izrādījis vai izrāda nespēju rūpēties par sevi vai savā aizbildnībā esošām personām un ārstniecības persona konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, kuru iespējamās sekas varētu būt nenovēršama un nopietna personas veselības pasliktināšanās.

Tamdēļ vien, ka esat ieradies uz ekspertīzi, jūs uzskaitē nenokļūsit. Pacientu uzskaites kārtība psihiatrijas jomā ir izklāstīta ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā – Ministru kabineta noteikumos nr.746.

Uz sadaļu

Skaitļi un fakti

Paziņojums!

10.12.2019. Ar šodienu VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās ir izsludināta gripas karantīna. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra paziņojumu par gripas epidēmijas sākumu valstī. Gripas epidēmijas laikā RPNC nodrošinās rīcību, kas atbilst MK 21.11.206. gada noteikumiem nr. 948 “Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem” un RPNC 12.02.2014. apstiprināto “Gripas pretepidēmijas pasākumu plānu.” Uz gripas karantīnas laiku tiek pārtraukti pacientu apmeklējumi – atsevišķos gadījumos apmeklējums tiek saskaņots ar nodaļas vadītāju, pacientiem domātie pienesumi tiek pieņemti ierastajā kārtībā.


Lūdzu, pievērsiet uzmanību transporta izmaiņām no 2.01.2020., lai nokļūtu līdz mūsu ambulatorajam centram “Veldre” . Vairāk informācijas šeit.

 

Rādīt vairāk